Sportfiskarna kritiska till ambitionen i nya skarvförvaltningsplanen

MicrosoftTeams-image

Sportfiskarna har yttrat sig över revideringen av den nationella skarvförvaltningsplanen. Förbundet saknar bland annat kvantifierbara mål, tydlighet och en tidsram för förvaltningsarbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har i ett regeringsuppdrag arbetat med revideringen av den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Ett reviderat förslag till förvaltningsplan har varit ute på remiss. Sportfiskarna konstaterar i sitt yttrande att förslaget varken är konkret, tydligt eller långsiktigt. Faktum är att det inte kan betraktas som en förvaltningsplan då kvantifierbara mål saknas. Mål ska även följas upp och omfattas av en tidsram, vilket inte heller finns med i förslaget. Sammantaget ställer sig förbundet kritiskt till ambitionen i nya förvaltningsplanen.

–Förbundet kan tyvärr konstatera att trots länsstyrelsernas önskan om mer konkreta förvaltningsverktyg och riktlinjer samt tydliga mål att arbeta mot så undviker förslaget till förvaltningsplan effektivt att tydliggöra målet med förvaltningen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Risken är nu överhängande att länsstyrelserna fortsatt får stora problem med den regionala förvaltningen, detta i ett läge där mellanskarven kraftigt ökat i de län som genomfört regionala inventeringar. Mellanskarven sprider sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystemen. Sportfiskarna menar att mellanskarvens stora negativa påverkan på fiskbestånden är en av de största konflikterna i svensk naturresursförvaltning.

Det finns idag tillräckligt med studier för att fastslå mellanskarvens stora negativa påverkan på mängder med fiskbestånd i Sverige och grannlandet Danmark. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att ambitionsnivån i den reviderade förvaltningsplanen lagts på en så låg nivå. Mellanskarvens stora påverkan på hotade fiskarter och bestånd måste vara huvudfokus och genomsyra hela förvaltningsplanen.

Läs hela Sportfiskarnas yttrande här.

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv