Vi erbjuder digital fortbildning i fisketillsyn i fem län


Tillkalla-polis-fisk...Foto: Henrik Hansson

Sportfiskarna erbjuder under april vår nya digitala on-demand-fortbildning i fisketillsyn till alla våra föreningar i distrikten Västernorrland, Västerbotten, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Stockholm.

Många föreningar har tillsynspersoner med förordnanden som går ut 2023. Det blir då dags att gå den fortbildning som Havs- och vattenmyndigheten föreskriver för att kunna fortsätta bedriva fisketillsyn.

Sportfiskarna har inför 2023 tagit fram ett digitalt fortbildningskoncept där ni tillsynspersoner enkelt kan ta del av fortbildningen på en enkel och användarvänlig digital plattform. Fortbildningen sker inte ”Live”, utan istället ”on demand” där man har man under två veckor har möjlighet att logga in och ta del av momenten – precis när det passar!

Nu har denna fortbildning premiär i Västernorrland, Västerbotten och Gävleborg (med repris i Stockholm) med följande upplägg:
•    Fortbildningen erbjuds under 10 – 24 april med ett obligatoriskt Live-sänt frågetillfälle 25 april kl 18- 20.
•    Fortbildningen är kostnadsfri för alla tillsynspersoner medlemmar i Sportfiskarnas anslutna föreningar.
•    Ett personligt intyg från Sportfiskarna utfärdas för att söka nya förordnanden hos berörda Länsstyrelser.

Anmälan och mer information finner ni här: Sportfiskarna > Förening > Utbildning > Fisketillsyn

Kategorier: Förening, Region Norr, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv