Fisketillsyn

Utförandet av Fisketillsyn är en av våra anslutna föreningars viktigaste verksamhetsområden och en av förutsättningarna för ett trevligt och hållbart sportfiske. Under 2023 tar Sportfiskarna ett bredare grepp för att stötta våra föreningar på området med utbildningar, fortbildningar och nyframtagna blanketter.

Digitala fortbildningar i fisketillsyn

Under första delen av 2023 satsar förbundet på att arrangera en rad fortbildningar i fisketillsyn i de län där våra föreningar har ett stort behov av att förnya förordnanden. Upplägget är digitala ”on demand-kurser”, där deltagarna har 2 veckor på sig att ta del av filmade lektioner samlade i Sportfiskarnas användarvänliga digitala plattform. Dessa lektioner gör man precis när man vill, när det passar helt enkelt!  Därefter följer ett live-sänt digitalt frågetillfälle med obligatorisk närvaro.
Fortbildningarna är under 2023 kostnadsfria och endast tillsynspersoner som gör uppdrag för våra anslutna föreningar har möjlighet att delta.

Nedan följer inplanerade fortbildningar. Listan uppdateras löpande. Anmälan gör ni i formuläret nedan.

 

Stockholms län
13–26 februari. Livesänt frågetillfälle 27/2 kl 18 – 20.

 

Här anmäler du dig