Fisketillsyn

Utförandet av Fisketillsyn är en av våra anslutna föreningars viktigaste verksamhetsområden och en av förutsättningarna för ett trevligt och hållbart sportfiske. Under 2023 tar Sportfiskarna ett bredare grepp för att stötta våra föreningar på området med utbildningar, fortbildningar och nyframtagna blanketter.

Digitala fortbildningar i fisketillsyn

Under första delen av 2023 satsar förbundet på att arrangera en rad fortbildningar i fisketillsyn i de län där våra föreningar har ett stort behov av att förnya förordnanden. Upplägget är digitala ”on demand-kurser”, där deltagarna har 2 veckor på sig att ta del av filmade lektioner samlade i Sportfiskarnas användarvänliga digitala plattform. Dessa lektioner gör man precis när man vill, när det passar helt enkelt!  Därefter följer ett live-sänt digitalt frågetillfälle med obligatorisk närvaro.
Fortbildningarna är under 2023 kostnadsfria och endast tillsynspersoner som gör uppdrag för våra anslutna föreningar har möjlighet att delta.

OBS! Du måste sedan tidigare ha gått en grundutbildning för att kunna gå fortbildningen.

Nedan följer inplanerade fortbildningar. Listan uppdateras löpande. Anmälan gör ni i formuläret nedan.

 

 

Västra Götalands län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Stockholms län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Västernorrlands län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Västerbottens län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Gävleborgs län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Dalarnas län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Jämtlands län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Värmlands län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Skåne län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

Blekinge län

13/11 –27/11. Livesänt frågetillfälle 28/11 kl 18 – 20. 

 

Här anmäler du dig

 

Har du frågor? Maila utbildning@sportfiskarna.se