Succé för ny fiskväg till sjön Paviken

fiskvag-paviken-pike...Foto: Lars Vallin / Tanken var att kontrollera uppgången av öring. Men i stället har mängder av id och andra karpfiskar, samt abborre och några välnärda gäddor fångats i fiskvägen.

Efter flera olika fiskevårdsinsatser i den gotländska sjön har slutligen en fiskväg anlagts som redan har visat sig fungera för flera fiskarter.

De senaste två åren har Sportfiskarna i samverkan med markägare genomfört åtgärder i Paviken på Gotland. För att hindra fortsatt igenväxning och gynna olika fiskarter, inte minst gädda, har igenväxta ytor grävts upp och arealen öppet vatten ökats. Dessutom har en reglering konstruerats i utloppet från Paviken för att man ska kunna höja nivån i sjön framför allt under sen vår och sommar. En anlagd fiskväg i form av ett så kallat omlöp ska även möjliggöra för fisk att passera när dammluckan är stängd. 

-Ett villkor i den vattendom vi fick var att kontrollera passerbarheten i fiskvägen och sedan den 11 november är en fälla nu placerad högst upp i omlöpet för att vi ska kunna räkna uppvandrande fisk. Primärt är tanken att få grepp på hur mycket havsöring som passerar genom Paviken under höstens lekvandring men öringen har hittills varit osynlig. Däremot, vilket kanske inte var helt väntat, har vi fått mängder av stora idar, en del mört, sarv, abborre, sutare, små silverrudor och sist men inte minst ett gäng fina gäddor, berättar Lars Vallin, Sportfiskarnas projektledare.

fiskvag-paviken-800Foto: Lars Vallin / Den nyligen anlagda fiskvägen som ska möjliggöra fiskvandring även när dammluckorna till sjön är stängda.

Att en vårlekande art som id vandrar upp från havet även på hösten känner man till från andra vattendrag på Gotland. Att även gäddan vandrar har det funnits indikationer på, men nu är det definitivt bekräftat. Kanske är det effekter av ett allt varmare klimat, förändrade nederbördsmönster och mindre markanta årstidsskillnader. Det är förstås oroande, men det är samtidigt positivt när det bevisligen finns en del fisk. Att fiskvägen fungerar är såklart även ett tydligt kvitto på att fiskevården ger resultat.

Projektet i Paviken har finansierats med LONA-bidrag inom våtmarkssatsningen och genom bidrag från världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen i Gotlands län.

lona-puff-800

Läs fler nyheter om fiskevård i Paviken här:

Sportfiskarna vill rensa i Paviken

Strandängar restaureras runt Paviken

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv