Svikna löften – budgeten kan slå hårt mot fisk och vattenmiljöer

restaurering_hamrang...Det blir mindre pengar till vattenmiljön än vad som utlovades innan valet. Det kan bland annat komma att påverka möjligheterna att få bidrag till att restaurera vattendrag. Foto: Bengt Olsson

Miljöorganisationer och den politiska oppositionen mullrar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Sportfiskarna delar oron.

Sportfiskarna genomförde en omfattande enkät inför valet, där riksdagspartierna fick redovisa var de stod i utvalda frågor kring fiske och vattenmiljöer. Tyvärr måste vi säga att den nya regeringen och Sverigedemokraterna följer sina utfästelser i flera av de aktuella frågorna.

Exempelvis så pausas miljöanpassningen av vattenkraften, vilket redan var känt. Dock redovisar inte regeringen exakt hur den processen kommer att ske, men miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har meddelat att man inlett arbetet enligt överenskommelsen i Tidöavtalet.

Men vi noterar en omfattande avvikelse när det gäller vad som sades i förbundets enkät innan valet. Samtliga partier ställde sig positiva när det gällde att behålla nivåerna i anslag 1:11, alltså åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Nu framgår det att utgiftsutvecklingen under den kommande mandatperioden innebär en halvering av miljöbudgeten, och att anslaget till åtgärder för havs- och vattenmiljö kommer att minskas från dagens 1,5 miljarder till 989 miljoner år 2025.
Likaså ska utgifterna för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur minskas med mer än hälften 2025. (Här kan du läsa vad partierna svarade i Sportfiskarnas enkät innan valet).

Hur detta påverkar vatten- och fiskevårdsprojekt, finansierade av statliga medel inom exempelvis LOVA och LONA, återstår att se. Svaren kommer möjligtvis i regleringsbreven till berörda myndigheter. I sammanhanget bör det tilläggas att Naturvårdsverket får ett sänkt anslag redan nästa år med 31 miljoner, men att Havs- och Vattenmyndigheten kan vänta sig en ökning med 6 miljoner nästa år.

Här kan ni läsa hur anslagen till Allmän miljö- och naturvård fördelas.

Glädjande nog konstaterar Sportfiskarna att stödet till friluftslivsorganisationer kommer att ligga kvar oförändrat fram till 2025, närmare bestämt 97,78 miljoner årligen. 

Sammantaget finns det dock anledning till oro när det gäller vatten- och fiskevården de närmaste fyra åren, eftersom det trots allt handlar om stora nedskärningar på flera budgetposter inom de områdena.
Sportfiskarna återkommer när fler direktiv och detaljer blir kända i respektive processer, men förbundets generalsekreterare Sten Frohm flaggar för utmanande tider:

– De kraftiga neddragningarna av havs- och vattenmiljöanslagen är mycket allvarliga med tanke på det stora åtgärdsbehov vi ser finns ute i våra vattendrag. Vi tycker också det är allvarligt att detta går direkt emot de löften om oförändrade anslag som regeringspartierna och SD uttryckte innan valet. Även om mycket fortfarande är oklart ännu behöver vi förbereda oss på kärvare tider under den kommande mandatperioden, säger Sten Frohm.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv