Ministern gav inget besked om tidsplan för utflyttning av trålgränsen

logga-strommingskamp...Bild: Sportfiskarna / Kampen för en utflyttning av trålgränsen fortsätter.

Den Socialdemokratiska regeringen kan hittills inte redovisa något resultat för att följa riksdagsmajoritetens beslut att flytta ut trålgränsen i Östersjön.

Det blev tydligt den 19 januari då den nya landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg svarade på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Elin Segerlind (V).

Bakgrunden till frågan var att en bred politisk majoritet i riksdagen under november 2021 röstade igenom nio förslag på åtgärder för att vända den dåliga utvecklingen i Östersjön, bland annat en utflyttning av trålgränsen på prov.

Segerlind frågade 2022-01-12:
”När bedömer statsrådet att en utflyttning av trålgränsen samt övriga beslutade åtgärder i betänkandet kommer att kunna genomföras, och hur ser regeringens tidsplan ut för detta arbete?”

Anna-Caren Sätherbergs svarade 2022-01-19:
”Regeringen arbetar aktivt med att hantera riksdagens tillkännagivanden. Mot bakgrund av frågornas komplexitet, inte minst utifrån den rådande lagstiftningen, är det ännu för tidigt att presentera en tidsplan för arbetet.”

Sportfiskarna kommer att fortsätta sätta press på regeringen att agera för en utflyttning av trålgränsen. Sportfiskarnas generalsekreterare medverkade bland annat nyligen på ett kustfiskeseminarium på temat framtidens kustfiske. En viktig fråga som diskuterades där var hur fiskets intressenter och riksdagen ska kunna få regeringen i närtid att ta beslut om åtgärder för att skydda den kustnära strömmingen och förändra fiskeriförvaltningen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv