Torktålig öring ska återskapa öringbestånd i Gästrikland

chris-wine-2021-800Foto: Lars Ljunggren Sportfiskarna

För tredje året har Sportfiskarna nu hämtat öringrom på Gotland för att återskapa öringbestånd på Gästrikekusten.

Sedan 2019 har Sportfiskarna hämtat öringrom på Gotland i syfte att återskapa havsöringsbestånd i kustmynnande vattendrag på Gästrikekusten. Årets kramning resulterade i cirka 5000 romkorn. Den största delen av rommen kommer att som gulesäcksyngel sättas ut i Trödjeån som mynnar nära Trödje. En mindre del gulesäcksyngel sätts i Järvstabäcken som mynnar nära Gävle.

Både 2019 och 2020 sattes mellan 15 000 – 20 000 yngel ut på våren, i år blir det lite färre då en del av öringen som kramades ute i fält inte var riktigt lekmogna.

Skälet till att just sätta ut gotländsk öring är att öringen på ön har anpassat sig till att överleva i små åar där vattnet ofta sinar på somrarna. När vattnet sinar i bäckarna kan ynglen simma ut i havet redan första sommaren. De flesta andra öringstammar stannar två år eller mer i sina uppväxtbäckar innan de simmar ut i havet eller ut i en sjö. Redan nästa är förhoppningen att lekmogen öring ska återvända för att leka i Trödjeån och därmed återskapa ett självreproducerande bestånd.

Åtgärden med att hämta och kläcka öringrom är gjord med finansiering från vinet Catch & Release från Chris Wine. Varje såld flaska av vinet ger en slant till Sportfiskarnas fiskevård.

Förutom utsättning av gulesäcksyngel jobbar Sportfiskarna även med en rad fiskevårdsåtgärder för öringen inom Gävle kommun. Projekt som går under namnet ”Många bäckar små” syftar till att ta ett helhetsgrepp om de små och mellanstora vattendragen. Bland annat genomförs en större inventering som utgår ifrån befintliga underlag, elprovfiske och inventeringar och en systematisk kartering av åtgärdsbehov som ska ligga till grund för ett strukturerat åtgärdsarbete för att stärka bestånden av havsöring.

Läs mer om projektet ”Många bäckar små” här.

Läs fler webbnyheter här:
Öring från Gotland blev en succé i Trödjeån

Catch & Release stödjer Sportfiskarnas miljöarbete

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv