Öring från Gotland blev en succé i Trödjeån

tumme-upp-lars-800
Foto: Lars Ljunggren / Lars Ljunggren gör tummen upp för försöket att återintroducera öring i Trödjeån.

Lyckad fiskevård: Sportfiskarna har nyligen följt upp en utsättning av öring från Gotland i Trödjeån i Gästrikland. Elfisket visade på en veritabel succé, med många pigga öringar på den elfiskade sträckan.

I fjol gjorde Sportfiskarnas medarbetare i Gävle, Lars Ljunggren och Jessica Dolk, en viktig resa i tjänsten till Gotland. Med sig tillbaka på färjan hade de något högst ovanligt: en hink befruktad öringrom. Rommen kläcktes sedan i ett kläckeri i Harmångersån och sattes sedan i våras ut i Trödjeån i syfte att återskapa ett havsöringsbestånd i ån.

trodjeoring-800Foto: Lars Ljunggren / En av många pigga små öringar som nu tagit Trödjeån i besittning.

Nu i juli sommaren efter var det dags att följa upp åtgärden genom elfiske och se hur de omkring 20 000 öringynglen överlevt och växt. 

-Det var ett mycket glädjande resultat, kommenterar Lars Ljunggren, projektledare fiskevård.

Gotländska öringar anpassade till torka
Skälet till att just sätta ut gotländsk öring i Trödjeån är att öringen på Gotland har anpassat sig till att överleva i små åar där vattnet ofta sinar på somrarna. När vattnet sinar i bäckarna simmar ynglen ut i havet redan första sommaren. De flesta andra öringstammar stannar två år eller mer i sina uppväxtbäckar innan de simmar ut i havet eller ut i en sjö. Trödjeån som mynnar i den inre delen av Trödjefjärden torkar ibland ut under somrarna då avrinningsområdet är kraftigt påverkat av utdikning. Sannolikt har det tidigare funnits öring i ån men öringen har antagligen slagits ut på grund av vattenbrist och mänsklig påverkan i form av vandringshinder. I ett försök att återintroducera vild öring valde man nu att prova med en utsättning av öring från Gotland. Sportfiskarna kommer att fortsatt följa utvecklingen i ån och genomföra mer fiskevårdsåtgärder för att gynna alla åns fiskarter.

Den aktuella flytten och utsättningen av öringrom och yngel hade såklart alla tillstånd som krävs från berörda länsstyrelser.

Mer info: Lars Ljunggren, projektledare fiskevård, 0703–181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Läs mer om fiskevård i Gästrikland här: Rapport-Kustnära lekområden för fisk i Gävle kommun

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv