Fiskevård fungerar - mer lax och öring i Brattorpsån

Figur1Laxochöring,fo...
Lax och öring från Brattorpsån. Foto: Tobias Helsén, Sportfiskarna.

Provfisken från Brattorpsån efter en restaureringsinsats visar på mer lax och öring i alla åldersklasser jämfört med före restaureringen.

Sportfiskarna gjorde under 2019 en biotopkartering av Brattorpsån i Lilla Edets kommun. Karteringen låg till grund för åtgärder som genomfördes under 2020. Ån, som är ett biflöde till Göta älv, är ett Natura 2000-område där Grönå-laxen är en särskilt viktig art. Även havsöring vandrar de ca 5 milen upp från havet för att leka i ån.

Brattorpsån meandrar fram genom lövskog djupt nedskuren i det omgivande landskapet. Brantare sträckor med högre vattenhastighet har rensats för timmerflottning som skedde åtminstone under senare delen av 1600-talet. På dessa sträckor har sten och block återförts till fåran och skapat mer ståndplatser för uppväxande fisk och andra vattenlevande organismer.

Historiskt har fisket varit så pass viktigt att det under stora delar av 1600-talet pågick tvister mellan bönder och kyrkan om rättigheterna till fisket i ån. Åtgärderna leder förhoppningsvis till att mer uppväxande lax och öring kan ta sig ut i havet igen. Under uppföljande provfiske 2021 så fångades mer lax och öring i alla åldersklasser jämfört med före restaureringen. Finansiering av åtgärderna är från Naturskyddsförenings fond Bra Miljöval genom Vattenfall.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv