Brattorpsån i Göta älv har biotopkarterats för framtida fiskevårdsinsatser

BiotopkarteringNikla...
Sportfiskarnas biolog Niklas Wengström under en biotopkartering i Rolfsån. Foto: Markus Lundgren.

Sportfiskarna har biotopkarterat Göta älvs biflöde Brattorpsån.
I oktober genomförde Sportfiskarna en kartering av Brattorpsån. Vattendraget, som mynnar i Göta älv, håller både lax och öring och syftet med karteringen var att undersöka åtgärdsbehovet för den vandrande fisken. Projektet finansierades av Vattenfall och Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval. Biotopkarteringen kommer att mynna ut i en rapport med åtgärdsförslag som på sikt bland annat ska generera mer lax och öring i Göta älv.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv