Sportfiskarna står upp för trollingfisket i Östersjön

trollinglax-fettfene...Foto: Storfiskregistret / Sedan 2013 har det i svenskt trollingfiske endast varit tillåtet att landa odlad, fettfeneklippt lax.

Sportfiskarna agerar nu tillsammans med andra sportfiskeförbund för ett skonsamt och välreglerat fortsatt trollingfiske i Östersjön.

Bakgrunden är att Internationella havsforskningsrådet ICES nyligen presenterade sin rådgivning för 2022 års fiskekvoter och där föreslog att allt blandbeståndsfiske efter lax i Östersjön ska fasas ut, vilket då skulle drabba även trollingfisket. Tillsammans med Danmarks Sportsfiskerforbund och det tyska sportfiskeförbundet Deutscher Angelfischerverband har Sportfiskarna nu skrivit ett gemensamt dokument som skickats till EU-kommissionen, HaV och Näringsdepartementet där vi föreslår en harmonisering av reglerna för trollingfiske i hela Östersjön och ett skonsammare uttag för att skydda vildlaxen.

Skrivelsen innehåller följande skarpa förslag för att både värna fisket och skydda vildlaxen:
- En fångstbegränsning införs i hela Östersjön (delområde 22–31) på en lax per sportfiskare/dag. 
- En gemensam minimistorlek införs för lax till havs.
- Mer EU-medel ska avsättas för restaurering av laxälvar och eliminering av vandringshinder.
- En gemensam förvaltning bör införas för att reglera skarvbeståndet.

Det svenska trollingfisket är sedan 2013 redan reglerat så att endast fettfeneklippt odlad lax får landas. Regelverket har dock sett annorlunda ut i övriga länder, exempelvis har Tyskland haft en fångstkvot på hela tre laxar/dygn för trollingfiskare. Även i Danmark har det varit tillåtet att landa vildlax men där har trollingfiskarna själva kommit överens om en frivillig fångstkvot på två laxar per dygn av helst fetfeneklippt lax. Minimimåttet skiljer sig även mellan länderna. En harmonisering av reglerna är därför önskvärd både för att skydda laxen och för att göra fisket mera rättvist.

-Sportfiskeklubbar och fiskevattenägare runt hela Östersjön deltar aktivt i restaureringen av vattendrag och investerar stora mängder tid, pengar och energi i att återställa vattendrag och deras fiskbestånd. Det är därför viktigt att vi håller laxfisket vid liv så länge det kan ske på en hållbar och ansvarsfull nivå. På så sätt ser vi till att det fortsätter att finnas ideella krafter som arbetar för laxens bästa, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Trollingfisket har konstaterats ge avsevärda inkomster och arbetstillfällen för berörda kustsamhällen. Studier vid Thünen Institute for Baltic Fisheries har exempelvis visat att laxfiskare bara i Tyskland spenderar 2750 euro per person och år, vilket motsvarar en total kostnad på 5 miljoner euro per år. Det ger ett värde på 1000 € per lax som fångas. Även i exempelvis Skåne och Blekinge ger trollingfisket goda inkomster till de orter som trollingfisket utgår ifrån.

Sportfiskarna är helt ense med forskarna om att det finns behov av att införa ytterligare skydd av de svaga vildlaxbestånden, men anser alltså tillsammans med de danska och tyska sportfiskeförbunden att ett välreglerat trollingfiske måste vara fortsatt möjligt.

Läs den gemensamma skrivelsen här.

Läs det danska förbundets kommentar om trollingfisket här.

Läs Sportfiskarnas tidigare nyhet om ICES:s rådgivning för Östersjölaxen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Syd, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv