Forskarna vill förändra EU:s förvaltning av östersjölaxen från grunden

laxrelease_ted_logar...Foto: Ted Logardt

Forskarna på Internationella havsforskningsrådet (ICES), har nu publicerat sin rekommendation för 2022 års fångstkvot av lax i Östersjön. Återigen varnar ICES för riskerna med fiske på svaga älvbestånd och rekommenderar nu att endast kustfiske inom Bottenviken, Bottenhavet och Ålands hav bör fortsätta och att allt övrigt havsfiske efter lax i Östersjön måste stängas. 

Varje år ger ICES en statusrapport för östersjölaxen och beräknar hur stort det kommersiella yrkesfisket bör vara för att fisket ska ligga på en hållbar nivå. ICES-forskarna betonar återigen i årets rådgivning att laxen i Östersjön består av ett antal olika älvbestånd och att fiske på svaga bestånd till havs omöjliggör återhämtningen av de svagaste laxälvarna. En viktig del i årets rapport är att en ökning av sjukdomar har haft en negativ påverkan under flera år vilket har minskat mängden lax som återvänder till sina hemälvar för lek. Forskarna förklarar att flera vildlaxbestånd fortfarande är hotade och att fisket på dessa bestånd genast måste minskas. Särskilt utsatta är de svagaste vildlaxbestånden som exempelvis Rickleån, Lögdeälven och Ljungan samt bestånd i södra Östersjön. 
 
ICES rekommenderar därför att laxfisket i Östersjön bör förändras i grunden. Yrkesfisket bör inte ske ute till havs på blandade bestånd. Fiske bör i stället flyttas in till kusten för att bättre kunna inriktas på främst de starka vildlaxbestånden och de bestånd som består av kompensationsodlad lax. Forskarna rekommenderar därför att endast kustfiske inom Bottenviken, Bottenhavet och Ålands hav bör fortsätta och allt övrigt havsfiske efter lax i Östersjön bör stängas. Ett slutgiltigt beslut om fiskekvoterna tas på ett möte med EU-ländernas ansvariga ministrar senare i höst.

Det svenska sportfisket till havs, som bedrivs som trollingfiske, bör inte påverkas av ICES råd då endast fettfeneklippta laxar från kompensationsodlade bestånd får landas av trollingfiskare i Sverige. Det är mycket viktigt att detta tas i beaktande av ministerrådet när de tar beslut om laxfisket för 2022. 

-Sportfiskarna och samarbetsorganisationer som European Anglers Alliance och Baltic Sea Advisory Council har länge efterfrågat en ny långsiktigt förvaltningsplan för östersjölaxen med åtgärder som skyddar även de svaga laxbestånden. Sverige och Finland har redan tagit de första steget med en utfasning av yrkesfiske efter lax till havs, men nu bör vi gå vidare och tillämpa den kunskap vi har om laxens migration och skapa ett kust- och älvfiske som i så hög grad som möjligt är beståndsspecifikt. Men det förutsätter såklart att EU:s ansvariga ministrar även tar beslut enligt forskarnas rådgivning, kommenterar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas. 

Läs hela ICES rådgivning här

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv