Skellefteå Kraft avvecklar tre kraftverk i Rickleån

trutta-skutta-1-800
Foto: Lars Vallin / Havsöring och lax kommer att gynnas av att kraftverken i Rickleån avvecklas.

Energibolaget Skellefteå Kraft har nu mycket glädjande meddelat att de ska avveckla de tre nedersta kraftverken i Rickleån. Åtgärden kommer att få mycket stor positiv inverkan på åns bestånd av lax och havsöring. Den framsynta åtgärden ger både hopp om att bolaget ska fortsätta att avveckla fler vattenkraftverk med tydlig negativ påverkan på fiskbestånden, samt att fler kraftbolag nu följer Skellefteå Krafts goda exempel.

-Sportfiskarna vill ge en stor eloge till Skellefteå Kraft för sitt beslut att frivilligt avveckla de tre nedersta kraftverken i Rickleån. Det visar att bolaget kan agera framsynt och konkret gynna den vattenmiljö och de fiskbestånd som lidit stor skada genom vattenkraftsutbyggnaden. Avveckling kommer sannolikt på sikt innebära ett mycket bättre sportfiske i Rickleån. Vi ser fram emot fler liknande åtgärder framöver, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiskarna har under åren varit starkt kritiska till Skellefteå Krafts agerande med de småskaliga vattenkraftverken i Rickleån och i andra vattendrag. Genom samråd, arbetsgrupper, skrivningar och diskussioner har olika förvaltnings- och intresseorganisationer, som exempelvis Stiftelsen för Östersjölaxen, länge försökt påverka Skellefteå Kraft att agera för förbättringar för vattenmiljön i Rickleån. När Skellefteå Kraft nu meddelar att de kommer riva de tre nedersta kraftverken i Rickleån är detta mycket goda nyheter för samtliga intressenter.

Skellefteå Kraft meddelar nu via sin webbsida:
”Återkallande av tillstånd
När det kommer till de tre återstående kraftverken i Rickleån; Fredriksfors, Sågfors och Bruksfors, så kommer vi att ansöka om ett återkallande av tillstånden för att driva dessa. Efter en bedömning av miljöeffekter, produktionsförmåga, reglerbarhet och renoveringsbehov så ser vi inte en grund för fortsatt drift av dessa tre. Vi bedömer också att en avveckling av dessa skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö i Rickleån. Att ta inriktningsbeslut om utrivningar är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.”

Läs några av Sportfiskarnas tidigare nyheter om Skellefteå Kraft här:
Skellefteå Kraft bromskloss för vildlaxens ökning
Sportfiskarna ställer skarpa krav på omlöp i Hednäs
Skellefteå Kraft vilseleder om Hednäs kraftverk

Kategorier: Nyheter förstasidan, Strömmande vatten, Fiske, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv