Fiska försiktigt i värmen

storfiskregistret_20...
Foto: Storfiskregistret / I värmen passar det att göra som Melvin: fiska gös!

Höga vattentemperaturer påverkar fiskens möjligheter att återhämta sig vilket därmed ställer mer krav på oss sportfiskare för att fisket ska vara hållbart.

Samtidigt som fisket efter varmvattenarter som gös, abborre, karp, sutare, ruda, braxen med flera är riktigt hett i värmen och dessa arter tål återutsättning relativt bra blir fisket efter kallvattensarter mer problematiskt. 
Många strömvatten stänger då vattentemperaturen blir för hög. 18-20 grader brukar generellt vara den temperaturgräns då man stänger fisket efter bland annat harr och öring. Det finns ett flertal skäl till att man då stänger fisket:

”Fiskens kroppstemperatur följer omgivningens och ämnesomsättningen och syrebehovet ökar därför med vattentemperaturen. Varmt vatten innehåller dessutom en mindre mängd tillgängligt syre än kallt vatten. Det i sin tur medför ökad fysiologisk stress och mjölksyrabildning i samband med ansträngning. Återhämtningstiden blir också längre. I experiment har man visat att dödlighet som en följd av mjölksyrabildning kan inträffa flera timmar efter det att fisken släppts tillbaka. Även risken för infektioner ökar.” (källa SLU/VILT OCH FISK FAKTA nr 3 2008)

Några generella råd för C&R-fiske:
Om du fiskar och tänker återutsätta din fångst, tänk på att förkorta tiden du drillar fisken. Använd därför tillräckligt kraftig utrustning, undvik ultralätta spön och tunna linor, så att du kan ta in fisken snabbt. 
Fiska om möjligt med hullinglös krok.
Minimera hanteringen av fisken. Använd en fisketång, kroklossare eller peang för att lossa kroken snabbt och enkelt. Lämpligast direkt i vattnet. Undvik helst att lyfta upp fisken och undvik att röra fiskens gälar. Använd en håv med knutlöst garn eller gumminät om fisken behöver håvas. 
Är fisken trött så se till att den har återhämtat sig innan du friger den. Den skall kunna stå rättvänd och kunna simma i väg av egen kraft.
Undvik att fiska för återutsättning av öring, lax, harr och röding om vattentemperaturen överstiger 20 grader.
Får du en storgädda på lätta abborrgrejor så försök minimera drillningen och kroka helst av den direkt i vattnet.
När det är riktigt varmt väder: fiska helst efter varmvattenarter som abborre och gös, eller välj att fiska i havet eller i sjöar med större djup där fisken kan simma ner under det så kallade språngskiktet där vattnet är kallare och mer syrerikt.

Läs mer om Catch&Release här: VILT OCH FISK FAKTA nr 3 2008

Läs mer nyheter på samma tema här:

Värme påverkar fisken - fiska försiktigt

Varmare klimat gynnar gäddan

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fisketips | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv