Värmen påverkar fisken – fiska försiktigt

gadda_torrt_800
Foto: Lars Vallin / En liten gädda i en gotländsk å. Många mindre vattendrag håller för närvarande på att torka ut.
Den extremt varma och torra sommaren påverkar även fisken och fisket. Du som sportfiskare kan nu tänka på några saker för att ditt fiske ska vara mer hållbart.

Att vi har en extremt varm och torr sommar kan knappast ha undgått någon. Det har på många platser knappt regnat sedan maj och för närvarande rasar omkring ett 40-tal skogsbränder runt om i landet. I många av våra fiskevatten är vattennivåerna rekordlåga och vattentemperaturen är hög. Mindre vattendrag riskerar att torka ut och exempelvis öring som lever i dessa vattendrag kommer då att dö om de inte kan vandra ut i större vattendrag. Enligt rapporter är läget katastrofalt exempelvis längs ostkusten och på Öland och Gotland, men även i små bäckar i inlandet som exempelvis i Värmland och Dalarna. En årskull öring kan vara förlorad i många mindre vattendrag.  Med höga vattentemperaturer och därmed låga syrehalter stressas även fiskarter som lax, öring, harr och röding som gillar lägre vattentemperatur och fisken får svårt att återhämta sig från ansträngningar. Detta gäller även andra arter som gäddan. I många strömvatten landet runt, exempelvis delar av Mörrumsån, Västerdalälven, Hårkan, Gimån, Ljungan och Byskeälven, har fisket därför stängts för att skydda fisken.

Tre saker att tänka på som sportfiskare:

Korta drillningar
Om du fiskar och tänker återutsätta din fångst, tänk på att förkorta tiden du drillar fisken. Använd därför kraftig utrustning, undvik ultralätta spön, så att du kan ta in fisken snabbt. Undvik att lyfta upp fisken ur vattnet utan kroka istället av den i vattnet och hantera den i övrigt så skonsamt som möjligt.

Gör inte upp eld
Det råder nu totalt eldningsförbud i stora delar av landet. Det innebär att man inte får göra upp eld i någon form, inte heller grilla på engångsgrill eller i fasta utomhusgrillar och inte använda spritkök och absolut inte kasta glödande fimpar i naturen. I vissa kommuner råder till och med totalt grillförbud, det vill säga att man inte ens får grilla i sin egen trädgård. Bevisligen har ett antal av sommarens bränder uppstått genom mänskligt slarv vid olika former av eldning så här finns all anledning för dig som sportfiskare att vara extremt försiktig ute vid fiskevattnen.

Spara på vatten
Grundvattennivåerna är låga eller mycket låga i stora delar av landet. Genom att du sparar på vatten hjälper du till att hushålla med vår gemensamma resurs av grundvatten vilket även på sikt gynnar fisken i våra vatten. Kolla din kommuns hemsida för att se vad som gäller i ditt område. Några konkreta tips på vad du kan göra för att spara på vattnet hittar du exempelvis här: NSVA.

vatmarka_oland_800
Foto: Tobias Berger / Naturlig våtmark på norra Öland som fortfarande håller fukt i mitten av juli, trots extrem torka, vilket ger frodigt grönska i kontrast till omgivande alvarmark.

Sportfiskarnas fiskevårdarbete viktigt för mer vatten i landskapet
Utdikningen av skog och åkermark som pågått under hundratals år gör att landskapet nu inte längre klarar av att hålla vatten när nederbörden uteblir. En stor del av förbundets konkreta fiskevårdsarbete är idag inriktat på att återskapa våtmarker och att restaurera vattendrag. Åtgärderna gynnar fisken som återfår tidigare lekområden. Men gäddfabrikerna och återskapade slingrande vattendrag gynnar även biologisk mångfald totalt sett då landskapets förmåga att hålla kvar vatten då förbättras. Årets extremväder visar tydligt hur viktigt det framöver är med sådana åtgärder i hela landet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv