Återintroducerade öringar trivs i Trödjeån

ettarig-oring-Trodje...
Foto: Bernt Moberg / Lars Ljunggren med ett välnärt öringyngel.

Sportfiskarna har i veckan elprovfiskat för att följa upp utsättningar av öring från Gotland i Trödjeån i Gästrikland. Elfisket visade fortsatt på ett lyckat resultat på den undersökta sträckan.

2019 hämtade Sportfiskarna befruktad öringrom från en å på Gotland. Rommen kläcktes sedan i ett kläckeri i Harmångersån och sattes sedan ut i Trödjeån våren 2020 i syfte att återskapa ett havsöringsbestånd i ån. Utsättningen av gotlandsöringar upprepades sedan även i våras.

Skälet till att just sätta ut gotländsk öring i Trödjeån är att öringen på Gotland har anpassat sig till att överleva i små åar där vattnet ofta sinar på somrarna. Om vattnet sinar i bäckarna kan ynglen simma ut i havet redan första sommaren. De flesta andra öringstammar stannar två år eller mer i sina uppväxtbäckar innan de simmar ut i havet eller ut i en sjö. Trödjeån som mynnar i den inre delen av Trödjefjärden torkar ibland ut under somrarna då avrinningsområdet är kraftigt påverkat av utdikning.

elfiske-trodjean-202...Foto: Lars Ljunggren / Bernt Moberg elfiskar i Trödjeån.

I torsdags gjorde Sportfiskarnas medarbetare Lars Ljunggren och Bernt Moberg ett elprovfiske, för att snabbt kontrollera hur det går för gotlandsöringarna.

- Det sprattlade fint i strömmarna, vid två av lokalerna så var det ungefär en öring per kvadratmeter! Vi fångade också flera välväxta fjolårsyngel som var riktigt feta och granna. Sammantaget ser resultatet lovande ut. En lokal var dock tom, där hittade vi bara gädda, abborre och lake. Möjligen var det orsaken till att inga öringar fanns där, berättar Lars Ljunggren.

Om något år hoppas vi se de första vuxna leköringar återkomma till Trödjeån. Sportfiskarna kommer fortsatt att följa utvecklingen i ån och tillsammans med Hille FVOF arbeta med återställning av ån och vattenhållande åtgärder.

Läs mer om försöket i Trödjeån här: 
Öring från Gotland blev en succé i Trödjeån
Gotländsk öring sätts ut i Trödjeån

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv