Hovrätten ändrade dom: dagsböter för olovligt fiske

regnbagsfangst_800
Foto: Bengt Olsson

Nu slogs det fast: fiskekort som säljs som personliga kan inte lånas ut. Ett lånat fiskekort ger alltså inte rätt att fiska.

Hovrätten för Nedre Norrland meddelade idag dom i det överklagade målet om olovligt fiske på Hubo-Långsjön i Hofors: de två åtalade som friades av Gävle tingsrätt dömdes nu för olovligt fiske och ska betala dagsböter.
Domen slår fast att de åtalade saknade rätt att fiska då de inte köpt egna fiskekort utan lånat fiskekort och att de agerat oaktsamt då de inte tagit reda på vilka regler som gällde för att få fiska i sjön. De åtalade döms till dagsböter och till att betala ett tyvärr mycket blygsamt skadestånd till Klubb Hubo-Långsjöns fiske.

Sportfiskarna såg den friande domen i Gävle tingsrätt som mycket problematisk då den underminerade förutsättningarna för fiskeupplåtelse och fisketillsyn. Fiskekort som säljs som personliga fiskekort måste vara att betrakta som just personliga fiskekort och inget annat. Förbundet lämnade därför ett yttrande till domstolsförhandlingarna i hovrätten.

Läs hela domen här: Dom i mål B 608–20

Läs tidigare nyhet här: 
Sportfiskarna agerar mot friande tingsrättsdom om olovligt fiske

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiskekort nyheter | Taggar: fiskekort.se |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv