Ökade möjligheter till skyddsjakt på skarv i Västra Götaland

skarven2_800
Ökad möjlighet till skyddsjakt i Västra Götaland. Foto: Bengt Olsson, Sportfiskarna.

I ett färskt beslut tillåts nu skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.

Sportfiskarna har tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv i Västra Götalands kustvatten. Tillståndet innebär att jakträttsinnehavare eller den som jakträttsinnehavaren utser får jaga i de aktuella områdena. Skyddsjakten får ske innanför baslinjen, i fredningsområden för fisk och upp till första definitiva vandringshindret för fisk i de vattendrag som mynnar i havet. Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.

–Ett viktigt och nödvändigt beslut som gör att vi nu kan stärka skyddet för svaga fiskbestånd i utsatta kust- och sötvattensområden, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Länsstyrelsen fattade 2017 beslut om skyddsjakt på skarv längs kusten i Västra Götalands län, även då i en gemensam ansökan från samma organisationer som beviljats det nya tillståndet. Det gamla beslutet var dock betydligt mer avgränsande i sin utformning. I praktiken handlar jakten om skyddsjakt på storskarvens underart mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis), som haft en explosionsartad tillväxt i Sverige och Europa de senaste decennierna. Beslutet kommer samtidigt som SLU konstaterar att antalet skarvbon i Västra Götaland mer än fördubblats under åren 2012–2020. I beslutet, som gått nästan helt i linje med önskemålen i ansökan, hänvisar länsstyrelsen bland annat till en stor mängd forskningsartiklar som fastslår att skarven kan ha en betydande påverkan på fiskbestånden.

–Det här är ett positivt beslut och vi är glada över att länsstyrelsen gör samma bedömning av skyddsbehovet som oss. Tillsammans med jägarna och yrkesfiskarna kan vi nu fortsätta med en organiserad skyddsjakt med start i områden där fiskbestånden är hårt ansatta, säger Sportfiskarnas västerhavskonsulent Niclas Åberg.

För att få jaga behövs ett jakttillstånd för det aktuella området samt att beslutets villkor och kraven på rapportskyldighet följs. Tillstånd för jakt fås genom att lösa jaktkort för de marker som tillhör Statens fastighetsverk, annars behövs jakträttsinnehavarens tillstånd. Övriga villkor samt kraven på rapportskyldighet finns beskrivet i beslutet om beviljad skyddsjakt, som du hittar på länken nedan.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst, Fiskekort nyheter | Taggar: fiskekort.se |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv