Fördubbling av antalet skarvbon på Västkusten

MellanskarvKungsback...
Mellanskarv i Kungsbackaån, februari 2021. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

En färsk studie som SLU sammanställt visar på en fördubbling av antalet skarvbon längs Västra Götalands kuststräcka mellan 2012 och 2020.

Under 2020 inventerade SLU tillsammans med erfarna ornitologer och flygföretaget Jerry Nerstrand AB alla skarvkolonier längs kusten i Västra Götalands län. Det här är den första samordnade inventeringen av storskarv som gjorts i området sedan 2012, och den bekräftar att fåglarna blir allt fler, både avseende antalet kolonier och antalet bon. 2012 noterades knappt 3 000 bon i 14 kolonier. 2020 räknades drygt 6 000 bon i 21 kolonier.

–Inventeringen bekräftar det som våra medlemmar har rapporterat in löpande under många år, nämligen en kraftig ökning av skarv längs hela svenska västkusten. Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan och i Danmark där forskningen på skarv varit omfattande i flera decennier har man tydliga bevis på att mellanskarven nästan utrotat lokala fiskbestånd, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Målsättningen är att genomföra en ny inventering under 2021 och att storskarvens utveckling på västkusten fortsätter att övervakas regelbundet. SLU efterlyser samtidigt ett större engagemang i frågan från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen som man menar borde ha ett intresse i frågan.

Läs mer:
Flyginventering längs Västkusten visar att antalet skarvbon fördubblats

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv