God jul från Sportfiskarna

Julhalsning-2020-800Foto: Magnus Grimstedt

Sportfiskarna kan se tillbaka på ett väldigt annorlunda år som trots allt inneburit ett flertal framgångar för verksamheten.

Då samhället har tvingats stänga ner har semestern tillbringats på hemmaplan och många har då återupptäckt friluftslivet och naturen, med besöksrekord på fjäll och vandringsleder och det klassiska stormköket utnämnt till årets julklapp. För sportfiskets del har 2020 inneburit en veritabel sportfiskeboom med försäljningsrekord för fiskekort och många nya utövare vid våra vatten. Som ett led i att tillgängliggöra fisket för allmänheten i en svår tid upplät förbundet exempelvis under april fisket i de över 100 sjöar som ingår i Gula kortet i Göteborg och Sportfiskekortet i Stockholm för endast 1 krona. Sportfiskarna ser en stor utmaning i att bygga vidare på det intresse och den entusiasm som nu skapats för sportfiske. Läs mer om detta här i vår förbundsordförandes Joakim Olléns senaste ledare.

Fiskevården växer
Under 2020 har förbundets biologer och fiskevårdare fortsatt förbundets långsiktiga arbete för bättre vattenmiljö och friska fiskbestånd. Några axplock från verksamheten som visar på bredden landet runt är bland annat den storskaliga restaureringen av Hamrångefjärden vid Norrsundet norr om Gävle. Med 700 sakägare som omfattas av åtgärderna är projektet Sportfiskarnas mest omfattande hittills. 

I Region Väst har verksamheten slagit rekord med biotopkartering av cirka 36 mil vattendrag i Halland, Västra Götaland och Värmland. Lägg därtill till att man inventerat över 1 000 våtmarker i Ale, Alingsås, Göteborgs och Lerums kommuner, samt genomfört omfattande fiskevårdsåtgärder i Göteborgsregionen för att främst förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för öring. 

Vidare har omfattande fiskevårdsåtgärder som nya gäddfabriker, biotopvård och våtmarksrestaureringar genomförts i Skåne, Kalmarregionen, på Gotland, i Småland, Västernorrland, i Hälsingland och Gästrikland och i Mälarregionen. Ett aktuellt exempel är att fria vandringsvägar nu återskapas i Hargsån genom byggandet av ett omlöp vid en damm i Hargs Bruk. För första gången på 300 år kan fisken åter nå sina lekplatser längre upp i ån!

Ungdomsverksamhet trots allt
Trots olika restriktioner har tusentals barn och ungdomar kunnat komma ut på Corona-anpassade fiske- och friluftsaktiviteter landet runt. Detta tack vare fantastiska insatser av våra ungdomsansvariga med att planera om verksamheten och komma på nya lösningar för trygga och säkra aktiviteter. Nytt för 2020 är bland annat att Sportfiskarna nu har personal på plats och genomför ungdomsverksamhet i Jämtlands- och Norrbottens län.
Under året har Sportfiskarna även genomfört en rad olika regionala satsningar på läro-och upplevelsekonceptet Skolbäcken. Det preliminära resultatet för 2020 är att minst 6000 elever har haft lektioner i naturkunskap ute vid ett vattendrag.

Till sist vill vi försäkra alla medlemmar om att vi kommer att fortsätta jobba med att utveckla vår verksamhet under kommande år. Vi kommer att ta ut nya generationer på fiske, genomföra fiskevårdsåtgärder och försvara vattenmiljön på alla plan, från EU-nivå ner till minsta fjällbäck.

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en riktigt god jul och ett mer hoppfullt och gott nytt år 2021!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv