Fria vandringsvägar återskapas vid Hamrångefjärden

hamrange-bondsundet-...Foto: Bengt Olsson / Projektledaren Lars Ljunggren diskuterar konstruktionen av en sjötröskel i Bondsundet med vattenvårdskonsulten Anders Bruks.

Vid sjön Hamrångefjärden norr om Gävle genomförs i höst en rad åtgärder för att skapa fria vandringsvägar och restaurera ursprungliga strömsträckor med lek- och uppväxtområden.

Verksamheten har föregåtts av en mycket lång samråds- och tillståndsprocess. 700 sakägare omfattas av åtgärderna vilket gör projektet till Sportfiskarnas mest omfattande hittills. Alla förekommande fiskarter kommer att gynnas. 
Innan åtgärdsarbetet inleddes var skogen öster om Hamrångefjärden full med små slingrande torrfåror med upplagda stenvallar. Här hade vatten tidigare runnit genom landskapet ner mot det närliggande havet och vallarna är rester efter fiskeplatser där sten lagts upp för att styra in lekvandrande fisk i ryssjor. Olika gårdar hade olika fiskeplatser och stora mängder av lake, abborre och gädda fångades, ibland även sik. Sportfiskarnas fiskevårdare Lars Ljunggren som projektleder restaureringsarbetet har själv följt med sin farfar och vittjat lakryssjor i området. Det är fantastiskt att tänka sig att skogen tidigare varit full med både vatten och fisk och att detta kulturlandskap nu åter fått liv. 

hamrange-fiskfalla-k...Foto: Bengt Olsson / Lars Ljunggren vid en av många strömmar i skogen (sk kvillar) där man tidigare husbehovsfiskat med ryssja, I slutet av augusti återställdes vattennivån så vatten åter började rinna i landskapet och fisken nu kan återvända. 

Verksamheten vid Hamrångefjärden är resultatet av ett lyckat samarbete mellan företaget Stora Enso och Sportfiskarna. Stora Enso äger dammarna och har tidigare drivit en stor pappersmassaindustri i bruksorten Norrsundet som tagit processvatten från sjön. Industrin som sysselsatte omkring 350 personer är sedan tiotalet år nedlagd och dammarna och vattenregleringen har därmed inte längre någon funktion. Nu har vattendomen ändrats till fördel för vattenmiljön och dammarna avvecklas och tidigare strömsträckor återställs. I åtgärdsarbetet har man försökt utnyttja den tillgängliga fallhöjden maximalt för att få ut så mycket lek- och uppväxtmiljöer som möjligt.

-Det ska bli mycket spännande att framöver se resultaten från restaureringen. Nu återskapas naturliga processer i vattendraget och vi kommer sannolikt att på sikt få en uppgång av många olika fiskarter till Hamrångefjärden och till de strömsträckor vi nu restaurerar. Vi hoppas bland annat på att få till havsöringslek och att gynna abborre, gädda, olika karpfiskar och den tidigare rikligt förekommande laken, berättar Sportfiskarnas projektledare Lars Ljunggren.

hamrange-gravmaskin-Foto: Bengt Olsson / Restaureringen av Hamrångefjärden är Sportfiskarnas hittills mest omfattande med över 700 sakägare. Åtgärdsarbetet är även mycket stort med en stor maskinpark som bygger sjötrösklar, river dammar mm.

Hamrångefjärden är speciell då den har utlopp både vid Norrsundet och i sjöns östra del. Genom att ersätta dammarna med trösklade, naturlika sjöutlopp och återställa gamla muddringar får man vattnet att hitta tillbaka till de ursprungliga slingrande fårorna både vid Norrsundet och öster om sjön. Åtgärderna har dimensionerats med hjälp av avancerade flödesmodelleringar så att översvämningsrisken kring sjön även minskar vid extrema flöden. Den lilla sjön Bondsundet som ligger i skogen i Hamrångeåns östra utlopp omfattas även av åtgärdsarbetet. Verksamheten är mycket komplex och exempelvis sysselsätts en imponerande maskinpark, lekgrus levereras med helikopter till otillgängliga strömsträckor och en armerad betongdamm krävde sprängning för att avvecklas.

Komplicerad process innan åtgärdsarbetet

Under projektet har den byråkratiska processen med ansökan om tillstånd med mera varit den största utmaningen. Alla berörda sakägare runt Hamrångefjärden har bjudits in till- och har haft möjlighet att delta i en samrådsprocess. Delar av Hamrångeån rinner också genom ett Natura 2000 område, varför särskilt tillstånd krävs och stor hänsyn måste tas under arbetet.

-Projektet är ett fantastiskt exempel på att man på frivillig väg och genom samråd och samverkan kan åstadkomma väldigt stor miljönytta, säger Lars Ljunggren.

Åtgärderna vid Hamrångefjärden är finansierade av Stora Enso och av medel från Havs- och Vattenmyndigheten. Entreprenaden står Gävleborgs Sjösanering för och vattenvårdskonsulten Anders Bruks har bidragit med expertkompetens i restaureringsarbetet.

Mer info: Lars Ljunggren, 0703-181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv