Nivån på kalkningen bibehölls i Västra Götaland

vaatmarkskalkning_80...
Foto: Rolf Johansson

Det blev inga neddragningar av kalkningen i länet i år då brist på LOVA-ansökningar frigjort medel för att upprätthålla nivån på kalkningen. Som Sportfiskarna tidigare rapporterat skulle det annars ha blivit neddragning för andra året i rad. Däremot blev det vissa neddragningar av kalkeffektsuppföljningen.

2019 pausades delar av länets våtmarkskalkning med motiveringen att de medel man internt förfogade över på länet inte räckte för att upprätthålla all kalkning. I våras meddelade länsstyrelsen att det åter skulle bli en neddragning av kalkspridningen. Det gällde i första hand spridningen på våtmarker och för vissa sjöar med lång omsättningstid. Kalkning på våtmark skulle minskas med 30% av kalkgivan för alla våtmarker över 1 ton och för aktuella sjöar skulle spridningen pausas helt. Minskningen skulle spara cirka 2 miljoner av den normala budgeten för kalkning.

Enligt länsstyrelsens beräkningar skulle neddragningen inte ha omedelbara effekter på vattenkemin. Ett uppehåll skulle få endast 20% effekter på buffertförmågan och inte några ekologiska konsekvenser. Samtidigt medgav man att man inte kunde vara helt säker att biologiska skador inte skulle uppstå.

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen som Sportfiskarna senare tagit del av kom dock LOVA-ansökningar inte in i den omfattning som det budgeterats för vilket ska ha frigjort medel så en kalkspridning enligt den ursprungliga planen ändå kunde därför genomföras i år.

Minskad kalkeffektsuppföljning
Effektuppföljningen på länet har dock drabbats av en neddragning i år. Antalet provlokaler som elfiskas har starkt reducerats. Motiveringen till detta är att det främst är provtagning av kiselalger och vattenkemi som ger de omedelbara svaren om kalkningen svarar mot försurningen. Elprovfisken kan däremot ge mer långsiktiga trender av kalkningens effekter på ekologin. Men flera faktorer än försurning påverkar statusen på fisk och annan fauna, framförallt klimatförändringen som på senare år orsakat svår torka och långvariga höga temperaturen som då medför större årsvariationer än kalkeffekten.

Läs mer här: 
2020-06-01 - Neddragningar av kalkningen i Västra Götaland

2019-05-15 - Västra Götaland drar ned på våtmarkskalkning

Kategorier: Miljö, Försurning, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv