Rekordmånga laxar har passerat Jockfall i år

laxgrafik-600
Grafik: Sportfiskarna

Sommaren 2020 ser ut att bli ett riktigt rekordår för Kalix älvs laxbestånd: 17 500 fiskar hade redan 25 augusti registrerats av fiskräknaren vid Jockfall, vilket är långt över den tidigare rekordnoteringen från 2013 på 15 039 laxar.

Årets uppgång har påverkats av den kraftiga nederbörden under juli som då gjorde det svårt för laxen att ta sig förbi Jockfall. Nu under augusti när vattnet har sjunkit undan är det stora mängder lax som passerar via fisktrappan och därmed registreras av fiskräknaren. Dagliga uppdateringar av antalet fisk som passerar trappan finns att läsa på: www.swedishlaplandfishing.com

Mycket bra år för hela Kalix älv
Fiskräknaren i fisktrappan vid Jockfall ligger omkring 100 km från Kalixälvens mynning och vattenfallet är endast ett partiellt hinder för lax, laxar kan därmed ta sig förbi utan att registreras av räknaren. Resultatet från räknaren är alltså långt ifrån det totala antalet laxar som vandrar upp i Kalixälven. Även i biflödet Linaälven, som ligger nedströms Jockfall, har ett nytt rekord på 2229 fiskar registrerats. Detta är alltså andra fiskar och de ingår inte i Jockfalls siffror.

- Kalix älvs laxbestånd har ökat från att det vid början av 2010-talet endast var 2560 laxar som passerade Jockfall och som sämst under 90-talets noterades endast 437 fiskar. Laxförvaltningen förbättras och laxbestånden återhämtar sig nu långsamt, men det finns fortfarande åtgärder som vi måste göra både i älvarna och i havet om Sveriges laxälvar ska uppnå deras fulla potential, förklarar Sportfiskarnas laxexpert, Glenn Douglas.

Sportfiskarnas arbete med lokalförvaltning av laxbestånd finansieras med hjälp av LOVA medel, Lokala Vattenvårdsprojekt.

Läs mer om laxfisket vid Jockfall här: Ogenomtänkt beslut att helt stänga sportfisket vid Jockfall 2020

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv