Fiskdöd vid Torsviken maj 2020 - analyssvaren har nu kommit

DödfiskTorsviken800p...
Död mört i Torsviken, maj 2020. Foto: Per-Erik Jacobsen, Sportfiskarna.

Tidigare i sommar rapporterade Sportfiskarna om fiskdöd vid Torsviken i Göteborg och nu har provresultaten kommit.

I en nyhet tidigare i sommar rapporterade Sportfiskarna om fiskdöd vid Torsviken utanför Göteborg. Torsviken är en invallad grund havsvik med ett rikt fågelliv, men däremot förekommer inget fiske. Redan på försommaren kom första larmet från ornitologer som ofta besöker Torsviken. När Sportfiskarna Region Väst besökte platsen 28/5 stank det av förruttnelse, men även döende fisk förekom. Det var uteslutande mört, och i stora mängder vid ett rör som avvattnar landområdet som till viss del består av en äldre deponi av miljöfarligt avfall. Röret där de stora mängderna död fisk noterades är ett bräddningsrör, men enligt Göteborgs stads miljöförvaltning ska deponin längre uppströms vara förseglad och kontaminerat vatten ska inte nå Torsviken. Provtagningar i maj 2020 visade på normala nivåer på lakvattnet.

Nu har provresultatet kommit från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) efter att Miljöförvaltningen i Göteborgs stad och länsstyrelsen i Västra Götaland har jobbat med frågan. Det går inte att exakt bestämma vad som hänt, men det mest troliga är att stora mängder mört lockats upp vid kraftigt flöde och sedan innestängts och utsatts för syrebrist. Fiskarna var annars till synes i god kondition avseende kroppshull och inre organ. Fiskarna tros därför inte ha dött av en infektion, även om fiskdödlighet på grund av tillförda kemikalier eller liknande inte kan uteslutas. Det ska dock tilläggas att det inte är helt ovanligt med massdöd av mört orsakat av syrebrist.

 

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv