Fiskdöd vid Torsviken

DödfiskTorsviken800p...
Död mört i Torsviken. Foto: Per-Erik Jacobsen, Sportfiskarna.

Sportfiskarna fick larm om omfattande fiskdöd vid Torsviken på Hisingen.

Torsviken är en invallad grund havsvik med ett rikt fågelliv, men däremot förekommer inget fiske. Redan för en månad sedan kom första larmet från ornitologer som ofta besöker Torsviken. När Sportfiskarna Region Väst besökte platsen 28/5 stank det av förruttnelse, men även döende fisk förekom. Det var uteslutande mört, och i stora mängder vid ett rör som avvattnar landområdet som till viss del består av en äldre deponi av miljöfarligt avfall.

 

Röret där de stora mängderna död fisk noterades är ett bräddningsrör, men enligt Göteborgs stads miljöförvaltning ska deponin längre uppströms vara förseglad och kontaminerat vatten ska inte nå Torsviken. Provtagningar i maj 2020 visar på normala nivåer på lakvattnet. Prover har nu tagits både på vatten och död fisk. Länsstyrelsen tar kostnad för en analys av fiskar som utförs av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Inledande är fokus på bestämning av huruvida det är syrebrist eller bakterier som är dödsorsak. Sportfiskarna återkommer om analyserna visar på orsaken till fiskdöden. Det ska tilläggas att det emellanåt förekommer massdöd av mört på grund av syrebrist.

 

 

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv