Ljus framtid för flodpärlmusslan i Västernorrland

Bjorkarapporten_800
Foto: Håkan Söderberg / Öring och gravid flodpärlmussla i genomströmningskar.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i år genomfört både ett musselprojekt och ett kunskapslyft: man har hjälpt musslorna i Björkån att fortplanta sig och samtidigt lärt sig en ny metodik.

Sportfiskarnas musselexpert Niklas Wengström har bidragit med sin kunskap och i samverkan med länsstyrelsen, boende i området och Björkåns fiskevårdsområde genomfört populationsförstärkande åtgärder för flodpärlmusslan i ån. Under sensommaren placerades cirka 240 öringar ut i små genomströmningskar tillsammans med gravida flodpärlmusselhonor.

Syftet med att sammanföra musslor och öring är att underlätta för musslornas larver att fästa på värdfisken. I många vattendrag med glesa bestånd av öring och musslor är det svårt för musslornas larver att hitta en värdfisk för att de helt enkelt befinner sig för långt ifrån fisken. Efter att öringarna infekterats med mussellarver placerades öringarna åter ut i ån.

– Jag är mycket nöjd med utfallet av sommarens projekt. Vi lyckades både infektera 98 % av öringarna med mussellarver och vi kunde se att det fungerade bra att lära ut metoden för artificiell infestering med hjälp av handledning i fält. Totalt 234 öringar infekterade med larver återutsattes i Björkån. Nästa gång kan Länsstyrelsens ekologer göra detta själv, berättar Niklas Wengström, musselexpert på Sportfiskarna.

Ett antal öringar har även märkts med sändare för att man ska kunna återfånga dem på försommaren 2017 och undersöka vikt, längd och antalet larver på gälarna och då också få en uppfattning om musslornas spridningsförmåga. Nu planerar Länsstyrelsen i Västernorrland att kommande år gå vidare och med hjälp av den nya metodiken genomföra åtgärder i fler vattendrag.

Fakta om Björkån
Björkån är ett biflöde till Ångermanälven. Vattendraget har biotopvårdats vid ett flertal tillfällen för att återställa ån efter tidigare flottledningsrensning. Ån ingår i länets kalkningsverksamhet och kalkas via sjökalkning i uppströms liggande sjöar. I de nedre delarna av ån, nedströms Björksjön, finns ett havsöringsbestånd och där förekommer även laxlek vissa år. I de övre delar av ån där musselprojektet genomförts lever stationär öring tillsammans med musslorna.

Läs projektets slutrapport här: Populationsförstärkande åtgärder för flodpärlmusslan i Björkån.

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv