Ny statistik bekräftar fiskets stora popularitet

gadda-indalsalven-Foto: Bengt Olsson / Räknar man in barn under 16 bör antalet utövare vara närmare två miljoner.

Havs och vattenmyndigheten årliga rapport över fritidsfisket visar på en tydlig ökning av antalet utövare: 1,6 miljoner i åldern 16–80 fiskade under 2019, jämfört 1,3 miljoner utövare 2018.

Antalet utövare är nu tillbaka på samma nivå som undersökningen 2014 visade. Räknar man även in utövarna som är under 16 år torde antalet uppgå till två miljoner då fiske är en mycket populär fritidsaktivitet för barn.

Havs- och vattenmyndigheten tar varje år fram statistik över fritidsfisket som en del av Sveriges officiella statistik. Statistiken är framtagen genom en nationell enkätundersökning via webb och post till slumpmässigt utvalda i åldern 16 och 80 år. Undersökningen utförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av HaV. Enkäten sändes ut under perioden maj 2019 till januari 2020.

Kort sammanfattning av undersökningen över fritidsfisket 2019:
-Ungefär 1,6 miljoner personer ägnade sig åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
-Antalet fiskedagar uppgick 2019 till omkring 12,7 miljoner.
-Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 4 700 ton från sjöar och vattendrag och 2 900 ton från havet.
-Bland de viktmässigt dominerande arterna märks abborre, gädda, öring samt kräfta för fisket i inlandet; och abborre, makrill och torsk i havsfisket.
-Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 10,6 miljarder kronor under 2019.

Rekordnotering kommer 2020?
Samstämmiga uppgifter från fiskekortsförsäljningen nationellt i år visar på en mycket kraftig uppgång av fiskekortsförsäljningen. Det råder en veritabel sportfiskeboom i landet i och med krav på social distansering och pandemins övriga restriktioner som nu gjort att det stora flertalet har hemester och att många även söker sig ut i naturen och provar på fiske. Rimligen borde detta komma att speglas i kommande års statistik, inte minst då man nu redan kunnat notera en tydlig uppgång under 2019.

Läs mer om 2019 års undersökning här: www.havochvatten.se

Läs en tidigare nyhet om undersökningen här: 2 miljoner fiskar – och andelen kvinnor ökar

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv