2 miljoner svenskar fiskar - och andelen kvinnor ökar

zabina_pimplar_800
Foto: Bengt Olsson / Fler kvinnor fiskar enligt HaV:s undersökning.
Fiske är ett av våra största fritidsintressen som omsätter miljardbelopp. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 år säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar.

- Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister varje år som fiskar när de besöker Sverige, säger Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering på HaV.

I norra Sverige är sik, lax och öring populära arter för fritidsfiskare. I Östersjön är det främst gädda, abborre, sill och strömming medan fritidsfiskare på västkusten mest fiskar efter makrill, torsk och öring.

Statistiken bygger på en nationell enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, under åren 2013 – 2015 på uppdrag av HaV. Det är andra gången som HaV kan presentera officiell statistik om fritidsfisket, förra gången var hösten 2014 och siffrorna gällde då 2013.

Totalt betalade svenskarna mellan cirka 7,5 och 14,9 miljarder kronor per år för sitt fritidsfiske under perioden 2013 till 2015. Utgifter för förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi stod för mellan cirka 2,6 och 3,6 miljarder kronor per år. Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap varierade från 4,8 till 11,3 miljarder kr per år.

Det sammanlagda antalet fiskedagar ligger på mellan 11,2 och 15 miljoner dagar per år och ungefär hälften av dessa skedde från båt. Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, mellan 8 och 11 miljoner fiskedagar per år, medan fiske utmed kusterna och i havet ligger på mellan 3,2 och 4,7 miljoner fiskedagar per år.

- Det är mycket glädjande att andelen fiskande kvinnor ökar. Att främja fiske för kvinnor och få fler kvinnor att fiska är en prioriterad fråga för oss. Att statistiken visar att utgifterna i fritidsfisket ökar över tid och omsätter så stora belopp är även en tydlig signal på att fritidsfiske, och då framförallt sportfiske, är en samhällsekonomiskt viktig och växande bransch, säger Andreas Ollinen, Kommunikationschef på Sportfiskarna.

Undersökningar av fritidsfiskets omfattning i Sverige har gjorts av SCB sedan 1970-talet. Undersökningar av fritidsfritidsfiskets omfattning i Sverige har gjorts av SCB sedan 1970-talet och den första undersökningen var underlag i 1973 års fiskevattenutredning. Från och med 2013 tar HaV fram officiell statistik för fritidsfisket.

Läs mer om den officiella statistiken: www.havochvatten.se/statistik-fritidsfiske

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv