Kategorin : RovfiskprojektenTillbaka
RSS
Pantade burkar hjälpte fisken
Tack alla som pantat till förmån för lokal fiskevård på ICA Fältöversten: nu har vi åtgärdat vandringshindret in till Laduviken!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (3520)
SSAB stödjer gäddfabrik
SSAB i Oxelösund har som första industriföretag beslutat att delfinansiera en av Sportfiskarnas gäddfabriker.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: gäddfabriker | View Count: (4011)
Skärgårdsexploatering prövas av Miljööverdomstolen
Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark - och miljödomstolen har Sportfiskarna envist fortsatt driva ett ärende om en olovlig muddring i Stockholms södra skärgård.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (2030)
Gäddor och abborrar på plats i ny våtmark
Rickard Gustafsson, biolog på Sportfiskarna, har under en natt provfiskat den nya gäddfabriken vid Kalvandö/Evlinge på Värmdö vilket resulterade i fem gäddor och fem abborrar i ryssjan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (4138)
Vandringshinder borttaget i Insjöbäcken
Sportfiskarna och Nacka kommun har åtgärdat två dåligt fungerande vägtrummor i Insjöbäcken på Värmdö.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (2160)
Med vårvärmen kom också gäddorna!
Redan nu har gäddorna börjat stiga i Gotlands första gäddfabrik, Österby myr!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: gäddfabriker | View Count: (2160)
Ny gäddfabrik klar vid Enviken
Norrtälje kommuns första gäddfabrik har under veckan fyllts upp med vatten och är nu färdig för vårens gäddlek!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: gäddfabriker | View Count: (3060)
Fritt fram för abborrlek i Hau träsk!
Sportfiskarna har byggt ett omlöp i Hauån på Gotland vilket möjliggör för fisk att passera en gammal dammanläggning och leka i Hau träsk.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (2366)
Sportfiskarnas biolog fick miljöpris
Nyligen mottog Sportfiskarnas biolog Olof Engstedt Äspö Miljöforskningsstiftelses årliga miljöpris.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1533)
Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel
Tre grunda våtmarker anläggs nu längs gotska Snoderån, till våren kommer cirka nio hektar att vattenfyllas till förmån för gäddlek och ökad biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1964)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv