Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Se film om risker med främmande arter
HaV har lanserat en film omriskerna med att släppa ut främmande arter i våra vatten. Genom att exempelvis olovligt sätta ut karp kan du sprida smitta till vilda fiskbestånd.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1897)
Ätran torrlagd vid Ätrafors
Kraftverket i Ätrafors stängdes under morgonen den 26 juni av och ån torrlades i 20-40 minuter innan vattnet som släpptes ut i gamla torrfåran rann till.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2613)
Vattenmiljön vinnare valåret 2014?
Sportfiskarna välkomnar ett större miljötänk från alla partier och ser fram emot en kommande valrörelse med mer fokus på vattenmiljön.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1902)
Körskadorna ökar i skogsbruket
Trots stora insatser med bland annat utbildning visar Skogsstyrelsens senaste inventering att körskadorna ökar: mer än var tredje transport som korsar ett vattendrag resulterar i körskador.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2478)
Fortsatta ålutsättningar längs Västkusten
Under denna vecka fortsätter utsättningarna av ålyngel i området runt Tjörn och Orust.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1809)
Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen
Kalkningen av försurade vatten i Härjedalen möjliggör ett attraktivt och inkomstbringande sportfiske.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4418)
Sportfiskarna står upp i vattenkraftsdebatten
Det går att återskapa stora biologiska och ekonomiska värden i våra älvar. Om bara viljan finns. Sportfiskarna lyfter fram två aktuella exempel i Länstidningen Östersund och Tidningen Ångermanland.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1728)
Fångstdataprojekt ger mer öring i Vänern
Fångsterna från trollingfisket i Vänern ser ut att visa på en uppåtgående trend de senaste åren enligt trollare och andra som i många år följt fångsterna via tävlingar i sjön.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1776)
Dispenser till yrkesfisket kan fånga lax från svaga vildlaxälvar
Länsstyrelsen i Västerbotten har gett det lokala yrkesfisket dispens till laxfiske från 12 juni vilket framförallt innebär fångst av vildlax.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2661)
Öl till förmån för fiskevården
Ge fan i våra vatten släpper en öl tillsammans med Lappländska bryggeriet Nausta. Del av överskottet går som vanligt när det gäller Ge fan i våra vatten direkt till miljö- och fiskevård.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Ge fan i våra vatten | Tags: | View Count: (3986)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv