Succé för Skolbäcken i Jämtland och Halland

Skolbacken-Halland-M...Foto: Markus Lundgren / Elever i Halland förbättrar en bäckmiljö med grus.

Efter årets skolavslutning kan Sportfiskarna nu summera två mycket lyckade nya satsningar på projekt Skolbäcken.

Under 2020 storsatsar Sportfiskarna på mer verksamhet i förbundets läro-och upplevelsekoncept Skolbäcken där skolklasser följa med ut till närmsta vattendrag och genomföra konkreta fiske- och vattenvårdsåtgärder. 

I Jämtland och Halland genomförs satsningen tack vare finansiering från Postkodstiftelsen. Tack vare bidraget kan nu förbundets ungdomsansvariga under 2020 och 2021 ta ut tusentals skolbarn på olika naturpedagogiska moment. Något som varit mycket positivt är att det trots rådande omvärldsfaktorer inte varit några större svårigheter att få lokala skolor att delta i verksamheten. Resultatet är att mängder av entusiastiska skolbarn under vårterminen fått delta i aktiviteter som anpassats efter rådande rekommendationer och riktlinjer. 

Barnen har bland annat håvat och tittat på ålar, öringar och olika insekter. En viktig del av Skolbäcken är också att belysa de problem som finns och hur de påverkar livet under ytan. I Jämtland har flottledsrensning och vattenkraft påverkat den biologiska mångfalden negativt. I Halland är det fokus på kustmynnande bäckar där skogs- och jordbrukslandskapets rensningar och dikningar av vattendragen försämrat livsmiljöerna för havsöringen och orsakat stora åtgärdsbehov. En enkel åtgärd som skolklasserna är med och utför är att återföra sten och grus till rensade vattendrag för att återfå lek- och uppväxtplatser för olika fiskarter.

skolbacken-hallen-
Foto: Johan Rudin / Eva Nordin-Svedlund fiskevårdar med skolbarn i Hallen i Jämtland.

–Vi tycker att det är viktigt att väcka en nyfikenhet och ett miljöengagemang för miljövård redan i tidig ålder, säger Eva Nordin-Svedlund, regionalt ungdomsansvarig på Sportfiskarna.

Klipp från SVT Halland om Skolbäcken:
Se vad eleverna hittar i Bäcken
Projekt ska rädda bäcken

P4 Jämtland:
Skolbäcken i Jämtland

Läs mer om Skolbäcken på: www.sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Region Väst, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv