Extremvädret 2018 gav rekordlåg måluppfyllelse i kalkningen

flodparlmussla-Nikla...
Foto: Niklas Wengström

Havs och vattenmyndigheten har nyligen publicerat sammanställningen av nyckeltalen för kalkningen under 2018 vilket bland annat visar på ovanligt låg måluppfyllelse. I 34 % av målvattendragen uppnåddes inte pH-målet, vilket är det lägsta sedan begreppet måluppfyllelse infördes.

2018 minns kanske de flesta som året då en extremt varm och torr sommar orsakade att vi drabbades av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Men torkan föregicks även av kraftiga högflöden under våren i många av landet vattendrag och efter torkan kom så småningom höstregn som resulterade i att mycket surt vatten sköljdes ut i vattendragen. Dessa extrema väderförhållanden påverkade i hög grad måluppfyllelsen i kalkningsverksamheten.

Rapporten sammanfattar detta så här:
”Kalkningsverksamhetens omfattning och utfall påverkas i högsta grad av väder och klimat och 2018 var extremernas år. Detta vittnar både SMHI och verksamhetsberättelserna från Länsstyrelserna om. Året började med rekordmycket snö i Norrland och höga flöden i söder. Sen smälte snön i rask takt och Norrland fick rekordhöga flöden. Detta följdes av den torraste och soligaste sommaren i mannaminne. Hösten var mer ordinär men åt det torra och varma hållet. Under 2018 spreds närmare 100 000 ton kalk i sjöar, vattendrag och på våtmarker vilket är i paritet med 2017 årsförbrukning.

2018 års väderextremer har påverkat framförallt måluppfyllelsen för vattendrag vilken är rekordlåg för 2018 (62 %) men även målsjöarna ligger lägre än normalt (91 %).”

Svårt att klara kalkningen för flodpärlmussla
Svagast är pH-målet 6,2 där endast 46 % klarade pH-målet, medan pH-målet 5,6 hade 72 % måluppfyllelse. Sportfiskarnas flodpärlmusselexpert Niklas Wengström som även är huvudförfattare bakom rapporten ”Effekter av kalkning på flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera L.)”, har under sitt arbete med att samla in faktaunderlag till rapporten noterat att både data från kalkningsverksamheten kopplad till musslor och data från musselinventeringar är mycket bristfälligt inrapporterade och han är egentligen inte förvånad över HaV:s sammanställning.

- Det vi har sett är att det är sämre föryngring av flodpärlmussla i de vattendrag där pH underskridit 6,0. Men mycket mer forskning behövs innan vi med säkerhet kan säga hur kalkning och andra miljöåtgärder bäst vänder trenden för våra hotade bestånd av flodpärlmussla, kommenterar Niklas Wengström.

Läs sammanställningen här: Kalkningsåret 2018

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv