Alla ska ha tillgång till fjällfisket

storulvaan_jamtland_...Foto: Bengt Olsson / Fjällfisket ska vara tillgängligt för alla.

Sportfiskarna vill förtydliga att förbundets linje i fråga om fjällfisket är att det ska vara tillgängligt för alla - oavsett var man bor.

Det har hänt mycket i frågan om fjällfisket efter den så kallade Girjasdomen då Girjas sameby tilldömdes ensam rätt till att upplåta jakt och fiske på samebyns mark. Samebyn säljer sedan i februari jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län, något som nu starkt upprör många sportfiskare utanför länet.

Talma sameby i Kiruna gick för några veckor sedan ut och krävde att länsstyrelsen ska stoppa försäljningen av jakt och fiskekort med hänvisning till Girjasdomen. Men Länsstyrelsen i Norrbottens län har nu meddelat Talma sameby att myndigheten avvisar samebyns krav och fortsätter att sälja jakt- och fiskekort tills vidare. Frågan är nu om Talma sameby tar frågan vidare för rättslig prövning och om även fler samebyar kan komma att påbörja liknade processer med hänvisning till Girjasdomen. Samtidigt bereds nu frågan om jakt- och fiskerätten på statens mark ovan odlingsgränsen inom näringsdepartementet.

Fjällfisket ska vara tillgängligt för alla
Sportfiskarna tog inte ställning i frågan medan Girjasmålet pågick då förbundets linje har varit att den rättsliga processen om upplåtelserätten måste utredas först. Förbundet har dock hela tiden varit tydligt med att allmänheten ska ha god tillgång till fisket oavsett vem som äger rätten. För många av Sportfiskarnas medlemmar utgör fjällfisket och vistelsen i fjällnaturen årets viktigaste rekreationstillfällen. Generellt sett har fjällfisket oerhört stor betydelse för friluftsliv, livskvalité och svensk folkhälsa. Fortsatt god tillgång till fjällfisket är även en förutsättning för den regionala turismen, vilket inte minst är viktigt för samiska turistentreprenörer.

Sportfiskarna vill nå en gemensam lösning
Sportfiskarna är beredda att bistå Girjas i frågor som rör fiskevård och en långsiktigt hållbar upplåtelse av fjällfisket för allmänheten. Sportfiskarna ser stora fördelar med en nära dialog, bland annat då man därigenom kan motverka fortsatt polarisering och motsättning mellan renägande samer och övrig befolkning i fiskefrågan. En fråga många sportfiskare nu reagerat starkt på är exempelvis om en försäljning enbart till norrbottningar är i linje med EU-rätten. Kan man nå en upplåtelse på renskötselns villkor som inkluderar alla sportfiskare slipper man den problematiken.

-Sportfiskarna är fortsatt inställda på att på sikt nå en lösning som både gynnar samebyn och som garanterar allmänheten tillgång till fjällfisket. Vi vill samarbeta om fjällfisket, säger Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs mer här: "Rätten till fiske", ledare av förbundsordförande Joakim Ollén i Svenskt Fiske nr 1-2020.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Pressrum, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv