Lyckad digital kongress

kongress-2020-800
Foto: John Kumlin / Förbundets första digitala kongress blev en succé med både väl fungerande teknik och engagerade ledamöter.

Sportfiskarna genomförde 13 maj förbundets första digitala kongress någonsin som bland annat valde en ny förbundsstyrelse. Ett 40-tal ledamöter och tjänstemän medverkade på mötet som ursprungligen skulle ha hållits i samband med Sportfiskemässan, men fick flyttas på grund av coronakrisen.

Förutom sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelser och årsredovisningar behandlade kongressen styrelsens förslag och inkomna motioner. Viktiga förändringar som klubbades under mötet är bland annat att mandatperioden för styrelsens ledamöter ändrades till fyra år och styrelsen utökades också med en ledamot. Kongressen beslöt även att förbundet fortsatt ska utveckla samarbetet mellan föreningar, distrikt och regionkontor inom Sportfiskarna nya regionala struktur. Tävlingsfisket har även fått en starkare ställning via en ny skrivelse i stadgarna. Samtliga tävlingsmotioner hänsköts till tävlingsmötet 14 november.

Nya satsningar i Sportfiskarnas framtidsarbete kommer att vara att utveckla juniormedlemskapet, fiske för barn med funktionshinder, utveckla nya tävlingsformer, en särskild satsning på Västerhavet samt att säkra allmänhetens tillgång till fjällfisket.

Kongressen blev nu ett väl genomfört och uppskattat arrangemang i digitalt format. Ett format som säkerligen kommer nyttja mer i andra sammanhang framöver.

Ny förbundsstyrelse valdes
Det blev omval på förbundsordförande Joakim Ollén Malmö för en period av två år.
Fem ledamöter återvaldes: Michael Kanold ÅRJÄNG, Mikael Tuneld KARLSTAD, Tony Söderblom RIMBO, Per Larsson KALMAR samt Dan Källman GÖTEBORG.
Tre kvinnor tar nu plats i nya förbundsstyrelsen: Eva Thörnelöf NYNÄSHAMN, Ewa Lindstrand TIMRÅ samt Ellen Bruno TÄBY.

Presentation av de nya ledamöterna:

Ewa Lindstrand
Ewa har lång erfarenhet av fackligt och politiskt arbete som förtroendevald och som kommunstyrelsens ordförande i Timrå i fyra mandatperioder. Hon har stor erfarenhet av påverkansarbete och av media. Skarvfrågan är en av de frågor som Ewa drivit hårt i Timrå kommun och i Västernorrlands län där hon bor. Hon driver ett nätverk för företagsamma kvinnor och idag är hon mentor för flera kommuner som vill stärka sitt företagsklimat. Ewa Lindstrand kan bidra till förbundets utveckling med ett starkt ledarskap och stora kunskaper om organisationsutveckling, personalfrågor, ekonomi, mentorskap och ett brett nätverk både inom näringslivet och i övrigt.

Eva Thörnelöf
Eva Thörnelöf är utbildad biolog och har i yrkeslivet bland annat arbetat på Naturvårdsverket, Fiskeriverket och forskningsstiftelsen MISTRA , bland annat i olika chefspositioner. Har även en kort period arbetat på Statsrådsberedningen. Hon betecknar sig själv som ”miljöbyråkrat” i huvudsak i statsförvaltningen och stiftelsevärlden. Hennes arbete har också inneburit att verka i olika myndighetsstyrelser, insynsråd, stiftelsestyrelser, forskningsprogramstyrelser samt styrelseuppdrag i ideella föreningar och samfälligheter. Dessutom uppdrag att företräda Sverige i internationella sammanhang, exempelvis konventionen om långväga transporter av förorenande ämnen, Europeiska Miljöbyrån inom Arktissamarbetet samt klimatmötet i Paris 2015. Evas Thörnelöfs mångåriga erfarenhet av miljöarbete i olika sammanhang är ett värdefullt tillskott i Sportfiskarnas framtidsarbete.

Ellen Bruno
Ellen är utbildad marinbiolog som arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år. Hon har arbetat i statlig förvaltning, EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Marine Stewardship Council). Frågor i fokus har varit sötvattenfrågor som kalkning och övergödning till havsfrågor som marint skyddade områden, havsplanering och marint skräp. Mest tid och fokus har de senaste åren ägnats åt fiskefrågor (särskilt lax och ål), båtmiljöfrågor samt vattenkraft.
Ellen vill att Sportfiskarna ska vara och upplevas som den organisation som alltid bryr sig mest om fisken och fiskets värdeskapande, som gör skillnad på riktigt genom smarta och effektiva vattenvårdande insatser samt värnar om allmänhetens tillgång till fiskevatten.
Hennes breda kunskap om de flesta vatten- och fiskefrågorna som Sportfiskarna hanterar är en viktig tillgång att tillvarata i förbundets fortsatta arbete.

Avtackning av avgående ledamöter:
Joakim Ollén avtackade avgående ledamöterna i förbundsstyrelsen Ewa Falklind och Carina Wallin för deras synnerligen värdefulla bidrag till styrelsearbetet under åren som gått.

Kongressprotokollet med alla bilagor kommer när det är justerat och klart att läggas ut på: www.sportfiskarna.se/demokrati

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv