Lyckade utsättningar av gäddyngel på Gotland

gaddyngel2-800
Foto: Lars Vallin

I början av maj har Sportfiskarnas regionkontor på Gotland satt ut några tusen gäddyngel i våtmarker på norra och södra Gotland.

Efter ungefär två månader i kläckningslådor på forskningsstationen Ar har gäddynglen nu släppts ut i frihet och förhoppningsvis påbörjat resan mot att bli stora, starka gäddor. Bakgrunden till utsättningarna är att gäddbestånden på kusten minskat så kraftigt att det lokalt saknats vuxna gäddor som kunnat leka i de våtmarker som Sportfiskarna restaurerat. Från tidigare års utsättningar har Sportfiskarna nu fått en del positiva rapporter om återfångster av utsatt fisk som överlevt och återkommit. Därmed kan de lokala lekpopulationerna på sikt öka och återkolonisera kusten.

Finansiering av utsättningarna av gäddynglen sker med medel från länsstyrelsen i Gotlands län och från kampanjen ”Rädda en gädda”, vilken initierades av St. Clemens hotell i Visby. Sportfiskarna vill också tacka Blått centrum Gotland och Uppsala universitet för hjälp och för möjligheten att utnyttja stationen vid Ar.

Om Rädda en gädda
Hotell St Clemens i Visby startade för några år sedan initiativet "Rädda en gädda" där hotellet skänker en slant till Sportfiskarna varje gång en gäst väljer bort en dags rumsstädning. Efter det har projektet bidragit till roliga och viktiga insatser för gäddan och lett vidare till en bredare satsning och Sportfiskarnas egen kampanj "Rädda en gädda" som nu omfattar många olika initiativ och åtgärder. Målet är fler rovfiskar längs ostkusten.

-Ibland kläcker man ovanligt bra idéer! Vi är väldigt stolta över att få vara med och bidra till Sportfiskarnas viktiga arbete, både med pengar och rimmade projektnamn, kommenterar man från Hotell St Clemens.

Läs mer om kampanjen Rädda en gädda här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv