Sportfiskarna provfiskar efter laxparasit på västkusten

Gyro-provtagningÖrek...
Insamlade laxungar från Örekilsälven våren 2020. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Sportfiskarna fortsätter att undersöka förekomsten av laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar.

Sportfiskarna fortsätter med provfisket av de svenska laxälvarna på västkusten. Anledningen är den lilla laxparasiten Gyrodactylus salaris. Denna parasit är en liten hakmask som är ca 0,1 mm lång och som i sötvatten kan förekomma i höga tätheter på laxungar, som då riskerar att duka under. Masken har sitt huvudutbredningsområde i Östersjön men konstaterades på västkustlax för första gången i slutet av 1980-talet i Säveån och Ätran. Den har spridit sig successivt till fler åar på västkusten och endast Enningdalsälven, Örekilsälven, Anråsån, Bäveån och Bratteforsån räknas ännu som osmittade bland de svenska laxåarna.

I Norge har introduktionen av Gyrodactylus salaris fått mycket stora effekter på det vilda laxbeståndet och hela älvsystem har rotenonbehandlats. Jämförande studier visar att västkustlaxen kan vara känsligare för parasiten än övriga svenska stammar, men enligt SLU Aqua har inga kraftiga nedgångar kunnat ses i svenska älvar. Rolfsån och Kungsbackaån är två av de senast smittade svenska laxåarna.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför SLU Aqua ett monitoringprogram, där Sportfiskarna utför provtagningarna i fält samt de inledande laboratorieundersökningarna av insamlat material. I Sportfiskarnas uppdrag samlas laxungar in genom elfiske. Laxungarna undersöks av Sportfiskarnas biologer och vid misstänkt förekomst av parasiten i nya vattendrag artbestäms alltid materialet av norska Veterinärinstitutet.

Kontakt:
Per-Erik Jacobsen, Sportfiskarna
per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se
0703-36 00 22

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv