Provfiske på Öland visar på fortsatta åtgärdsbehov

pike-oland-800
Foto: Alexander Bjelkendal / En mycket värdefull öländsk lekgädda.

Det är ett litet antal gäddor som vandrar upp från havet för att leka i kustnära vatten på Öland, vilket visar att fiskevårdsåtgärder är nödvändiga.

På Öland provfiskas under våren åtta vattendrag, varav tre där fiskevårdsåtgärder genomförts de senaste två åren. Resultaten bekräftar den generella uppfattningen om svaga rovfiskbestånd runt ön. Gädda har visserligen fångats i sex av dessa, men endast i antal mellan tre och tio individer i alla utom ett där ett trettiotal gäddor vandrat upp. 

Våtmarksrestaureringarna som nu genomförs i LONA-projektet Ölandsvatten är mycket viktiga då gäddbestånden på kusten är små, isolerade och minskande. Predationstrycket är högt från ökande bestånd av storspigg som äter yngel och från sälar som äter vuxen fisk.

vatmark-oland-800Foto: Tobias Berger / Hyllekärr en av de våtmarker som restaurerats på Öland.

-En värdefull åtgärd är då att återskapa skyddade lekområden i sötvatten där lekfisken och de uppväxande ynglen är skyddade från spigg och säl. Det kan vara avgörande för att lyckas vända den negativa trenden, säger projektledaren Tobias Berger på Sportfiskarnas Kalmarkontor. 

Glädjande nog har även några abborrar fångats under provfisket, abborre är idag tyvärr ovanlig runt Öland men den gynnas också när vandringshinder åtgärdas och vattendrag restaureras.

Mer info om fiskevården på Öland:
Tobias Berger, projektledare fiskevård, 073-0726767, tobias.berger@sportfiskarna.se

Stötta vårt arbete med fiskevården: bli medlem i Sportfiskarna!
Om du inte redan är medlem kan du enkelt bli det här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv