Sportfiskarna inventerar uråldrig fiskart i Lärjeån

foto-Micael-Soderman...
Foto: Micael Söderman / Larver av bäck-, flod- och havsnejonögon samt öringungar från Kungsbackaån. 

Under 2020 kommer Sportfiskarna att inventera förekomsten av den hotade arten havsnejonöga i Lärjeån utanför Göteborg.

Fisken havsnejonöga är en uråldrig art som i Sverige har sin huvudsakliga utbredning i västsvenska vattendrag. Arten hotas dock av bland annat utbyggnad och reglering av vattendrag. Även decennier av överfiske längs västkusten har påverkat arten negativt, eftersom havsnejonögat som vuxen lever som parasit på andra fiskar. Situationen anses vara akut, efter att en inventering under 2019 visat på att antalet lekande havsnejonögon i Sverige kan ha minskat från några tusen till färre än hundra. Ett svenskt åtgärdsprogram har nu tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, författat av experter på Sportfiskarna.

-Arten är en mycket dålig simmare vilket innebär att dammar och vattenkraftverk ofta utgör definitiva vandringshinder för arten, säger Sportfiskarnas expert Micael Söderman. 

Från Lärjeån finns en del gamla observationer och en inventering av lekande fisk under fiskens lektid kring juni månad skulle kunna ge svar på om arten fortfarande reproducerar sig i Lärjeån. Eftersom havsnejonögat likt lax och öring lever sina första år i sötvatten, kan ett elfiske dessutom visa på förekomsten av unga individer. Elfisket kräver en särskild metod, då den juvenila formen av nejonögat ligger nedgrävd i fint organiskt material och sediment. 

Inventeringen utförs på uppdrag av Göteborgs stads Park- och Naturförvaltning, som också finansierar inventeringen. En separat inventeringsrapport kommer att produceras. 

Läs mer om det svenska åtgärdsprogrammet här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv