Utsättning av öringyngel ska stärka beståndet i Svågan

jesssica-yngel-800Foto: Jessica Dolk / Jessica Dolk och medarbetare med utsättningsfärdiga yngel.

FISKEVÅRD I HÄLSINGLAND: i mitten av mars sattes de första gulesäcksynglen ut av öring från Dellen som odlats i Sportfiskarnas nybyggda kläckeri i Delsbo.

Ynglen sattes ut på utvalda lokaler som tidigare elfiskats. Utsättningen görs då nästan hela ynglens gulesäck är förbrukad. Tanken är att ynglen nu skall präglas på vattnet i Svågan och få ett så kallat ”homingbeteende”. Detta innebär att när öringen lämnat sina uppväxtlokaler och blivit könsmogen ska den återvända till uppväxtplatserna för att själva reproducera sig. Därigenom kan öringbeståndet i Svågan på sikt öka.

-Totalt sattes nu cirka 1000 yngel ut. Vår ambition var att kläcka fram fler men vi inte fick tag i tillräckligt med avelsfisk. Vi ser det gångna året som ett pilotförsök och tar med oss mycket lärdom till nästa säsong då vi förhoppningsvis lyckas få tag i mer fisk, berättar Sportfiskarnas projektledare Jessica Dolk.

Projektet finansieras av Leader och EU:s havs- och fiskerifond och är ett samarbete med Dellenbydens FVO.

Mer info: Jessica Dolk, 072-732 64 64, jessica.dolk@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Region Norr | Taggar: |

Nyhetsarkiv