Sportfiskarna utreder ny gäddfabrik i Valdemarsvik

joel-c-mater-vatmark...
Foto: Erik Johansson / Joel Cronander, Sportfiskarnas civilingenjör mäter in våtmarken för att se hur omkringliggande mark skulle påverkas.

Sportfiskarna utreder nu möjligheterna till att restaurera den cirka 15 hektar stora våtmarken Hammarn i Valdemarsviks kommun.

Sportfiskarna har tillsammans med markägare inlett tillståndsprocessen för återskapande av en 12–15 hektar stor våtmark utanför Gryt i Valdemarsviks kommun. Processen genomförs inom ramen för ett LONA-projekt som drivs tillsammans med kommunen. Under mars 2020 var vi bland annat ner och gjorde inmätningar för att se hur omkringliggande marker skulle kunna påverkas av en dämning.  

Våtmarken utgörs av den tidigare sjön Hammarn som avvattnas av Kvarnbäcken som mynnar i Kyrkviken. Efter utdikning under 1900-talets första hälft försvann den permanenta vattenspegeln och idag utgörs området av en igenväxt sumpmark. Bladvass breder ut sig över stora områden och partier är igenväxta med buskar och träd.

-Området är klockrent för en våtmark för fiskproduktion och skulle dessutom bidra till minskad näringsbelastning av utanförliggande havsområdet, berättar projektledaren Erik Johansson.

Havsfjärden Kyrkviken som Kvarnbäcken mynnar ut i är dessutom utpekat som ett potentiellt fredningsområde för rovfisk i den remiss som länsstyrelsen i Östergötland tagit fram.

Kontakt: Erik Johansson, projektledare, 070-350 29 88, erik.johansson@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv