Kustgäddan får bättre skydd i Blekinge

gadda-blekinge-storf...
Foto: Storfiskregistret / De nya fredningsområdena kommer att gynna gäddan och sportfisket. Men Sportfiskarna vill att skyddet utökas framöver.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om nya fredningsområden och utökade fredningstider för att skydda den kustlevande gäddan i Blekinge.

På förslag av Länsstyrelsen Blekinge har Havs- och vattenmyndigheten tagit beslut om tio nya fredningsområden där allt fiske efter gädda är förbjudet under tiden 1 januari - 31 maj. I ytterligare ett område förbjuds fiske under tiden 15 september – 31 maj. Dessutom förlängs fredningstiden i sju befintliga fredningsområden till och med 31 maj. Bestämmelserna börjar gälla från 1 april 2020.

Åtgärderna har tillkommit för att stärka bestånden av kustlevande gädda som är under stark press på grund av en kraftigt försvagad föryngring. Under senare tid har dessutom ett riktat fiske efter gädda på grunt vatten i anslutning till lekområden, så kallat plaskefiske, förstärkt hotbilden ytterligare. Plaskefisket efter gädda har upprört många sportfiskare och fiskevårdare. Sportfiskarna har tillsammans med det lokala distriktet Sportfiskarna Blekinge efterlyst snabba åtgärder och kommit med förslag till ytterligare regleringar.

- Fredningsåtgärderna är mycket välkomna och det är bra att Hav fattat ett snabbt beslut i frågan. Vi hade gärna sett att ytterligare områden fredats, bland annat utanför restaurerade gäddvåtmarker, samt tidigarelagd fredning i vissa områden. Viktigt att också väga in påverkan från säl och skarv i förvaltningen. Men det får vi jobba vidare på tillsammans med Blekingedistriktet och Länsstyrelsen. Det viktigaste är trots allt att vi med de beslutade fredningsåtgärderna får ett rejält stärkt skydd på plats inför kommande säsong, säger Anders Karlsson, chef för Sportfiskarnas region syd.

Läs föreskrifterna från HaV med de nya fredningsområdena.

Läs fler nyheter om gäddan i Blekinge här:

Sportfiskarna stöttar förslag om mer skydd för kustgäddan i Blekinge

Bråttom att skydda gäddan i Blekinge

Sportfiskarnas gäddfabrik i Vambåsa i Blekinge

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv