Bråttom att skydda gäddan i Blekinge

gadda_vambasa_800
Foto: Mathias Engström / Lekgädda från Sportfiskarnas gäddfabrik vid Vambåsa i Blekinge.

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat har ett förslag på nya fredningsområden i Blekinge skärgård varit ute på remiss från Havs- och vattenmyndigheten. Sportfiskarna har nu svarat på förslaget.

Förslaget innebär att det inrättas tio nya fredningsområden där allt fiske är förbjudet 1 januari –31 maj samt ett område där fiske är förbjudet 15 september–31 maj, samt att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden förlängs till 31 maj. Syftet är att skydda den kustlekande gäddan i Blekinge som är utsatt för ett kraftigt fisketryck, bland annat från så kallat plaskefiske. Sportfiskarna välkomnar förslaget i stort och hoppas på ett snabbt beslut från myndigheten.

-Med tanke på det markant ökade fisketrycket i anslutning till gäddans reproduktionsområden är det mycket viktigt att de nya fredningsområdena börjar gälla så snart som möjligt. Sen ser Sportfiskarna även ett behov av att utöka fredningstiden i föreslagna nya fredningsområden till att börja redan 1 december, säger Anders Karlsson, chef Sportfiskarna Region Syd.

Kort sammanfattning av Sportfiskarnas synpunkter på förslaget:
-De föreslagna nya fredningsområdena är nödvändiga för att skydda kustgäddan och de bör inrättas snarast.
-För att ytterligare förstärka skyddet för gäddan bör man överväga att utöka fredningstiden i de 10 nya fredningsområdena till att börja redan 1 december.
-Det finns ett behov av ett mer heltäckande skydd av blekingekustens lekvikar som exempelvis vid Vambåsa, där Sportfiskarna anlagt en gäddfabrik.
-Då gäddan är en så viktig art för såväl kustekosystemet som för fisket och fisketurismen behövs en utökad uppföljning av gäddans beståndsutveckling där man även väger in påverkan från säl och skarv.
-Mer kustnära lekområden för abborre och gädda bör återskapas.

Sportfiskarnas svar har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge län och Sportfiskarnas distrikt i Blekinge.

Läs hela vårt remissvar här.

Läs tidigare nyheter här:
Första gäddan i Sportfiskarnas gäddfabrik i Blekinge
Gäddan i Blekinge ska skyddas

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv