Stoppa tjuvfisket i Garnsviken och dess omnejd – Kandidater till tillsynspersoner sökes

image001
Foto: Sportfiskarna

Under 2019 drev Sportfiskarna med hjälp av Sigtuna Fiskevårdsförening projektet ”Tillsyn Garnsviken”. Några av förra årets tillsynsmän kan inte vara med i år och därför söker Sportfiskarna nu nya kandidater till att vara en del av årets tillsynsteam för Sigtuna fvo.

Under 2019 drev Sportfiskarna med hjälp av Sigtuna Fiskevårdsförening projektet ”Tillsyn Garnsviken”. Projektet syftade till att bekämpa det storskaliga tjuvfisket som varje år har fått pågå ostört i och i anslutning till Garnsviken. Målet var delvis att skydda den rödlistade och hotade arten asp som under 2018 bekräftades leka i Lövstaån som mynnar ut i Garnsviken. Men även många andra arter använder Garnsviken och Lövstaån för sin reproduktion, till exempel är det vida känt att stora mängder lekmogna gösar lekvandrar till området. Projektet var mycket lyckat med tanke på att de nya tillsynspersonerna bland annat beslagtog flera olagliga nät, gjorde ett stort antal tillrättavisanden och inte minst hade deras närvaro i området en avskräckande inverkan på tjuvfisket. Det lyckade projektet finansierades av Länsstyrelsen i Uppsala och delfinansierades av Sigtuna kommun.
 
Under 2019 utförde Sportfiskarna flera fiskevårdsprojekt i och intill Lövstaån och Garnsviken. Bland annat ungdomsprojektet ”Al in” där skolklasser på skoltid fick lära sig om aspen och vara med att plantera alar vid vattendraget för att förbättra aspens lekplatser. Även ett biotopvårdsprojekt och ett aspmärkningsprojekt genomfördes under året. Därav är det extra viktigt att vi fortsätter bekämpa det storskaliga tjuvfisket som försiggått under minst 10 år. Genom att förhindra att de stora lekmogna asparna och gösarna inte slutar sina dagar i olagliga nät så kan vi stärka de sköra lokala stammarna betydlig. Starka rovfiskbestånd har i forskning visat sig stärka resterande delen av ekosystemet och till och med förbättra vattenkvalitén via så kallade kaskadeffekter. Även sport- och yrkesfisket kommer gynnas av dessa åtgärder.
 
Några av förra årets tillsynsmän kan inte vara med i år och därför söker Sportfiskarna nu nya kandidater till att vara en del av årets tillsynsteam för Sigtuna fvo. Dock finns det bara ett begränsat antal platser så först till kvarn. De bäst passande personerna kommer väljas ut av de ansökningar vi får in. Det är bra om kandidaterna tycker det är viktigt att skydda fiskbestånden i området samt att de vanligtvis vistas där för att till exempel fiska eller liknande. Det är meriterande om man redan har tillsynsutbildning men det räcker även bra med ett brinnande engagemang för att göra något åt detta samhällsproblem samt att du som sökande känner för området. Om den sökande behöver gå tillsynskurs ska den kunna vara med på två heldagars kurs inom de närmsta veckorna. Troligen blir det två helgdagar. Tillsynskursen är gratis för de som kan garantera att de kan hjälpa till med tillsyn under vår och sommar. De personer som redan har utbildningen får ett gratis medlemskap hos Sportfiskarna. Vid tillsynsarbete kommer en mindre kompensation vara möjlig att få.
 
För intresseanmälan mejla senast den 8/3-2020 till projektledare Johan Rudin:
Johan.rudin@sportfiskarna.se
 
Årets projekt finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Uppsala samt delfinansieras av Sigtuna kommun.”

Kategorier: Miljö, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |

Nyhetsarkiv