Äntligen befrias Långforsen

laangforsen_800
Foto: Christina Lindhagen / Långforsen i Långan kommer att få flöda helt fritt framöver.

Tidigare idag meddelade Jämtkraft vid en presskonferens att bolagets styrelse beslutat att avveckla Långforsens kraftverk i Långan. Det betyder slutet för en långdragen strid om vattendraget och hur det används bäst – för elproduktion eller för att producera fiskemöjligheter och biologisk mångfald. Sportfiskarna välkomnar det framsynta och historiska beslutet.

Långforsen är ett vattendrag med mycket höga naturvärden, utpekat till Natura 2000-område och av riksintresse. Ett unikt vildmarksområde i ett län där många av vattendragen är utbyggda. Här finns stora möjligheter att utveckla sportfisketurismen och skapa långsiktiga inkomstkällor för bygden.

Jämtkraft fick för några år sedan efter långa rättsprocesser rätt att renovera och ta det gamla kraftverket vid Långforsen i drift. En möjlighet man nu väljer att inte utnyttja utan istället kommer kraftstationen att avvecklas.

-Jämtkraft ska ha en eloge för att ha tagit det kloka beslutet om att avveckla Långforsens kraftverk. När Jämtkraft nu sätter punkt för en långdragen process visar man att man tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Sten Frohm.

Många har under åren bidragit i kampen för Långforsen. Sportfiskarna har tillsammans med flera andra aktörer deltagit i den långdragna rättsprocessen, kampanjat, debatterat och även fört dialog med Jämtkraft för att få Långforsen fri.

- Vi är övertygade om att vi nu kommer att få se en positiv utveckling för miljön, fisket och fisketurismen i området. Från Sportfiskarnas sida bidrar vi gärna i det arbetet genom vårt nystartade kontor i Jämtland, avslutar Sten Frohm.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv