Sök pengar ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond

fiskevardsbild_800
Foto: Bengt Olsson / Bidrag kan sökas för praktiska fiskevårdsinsatser som exempelvis biotopvård i vattendrag

Nu är det hög tid för alla anslutna föreningar att söka bidrag till fiskevårdsprojekt som ska genomföras under 2020.

Förbundet delar årligen ut pengar ur fiskevårdsfonden till olika fiskevårdsprojekt som syftar till att långsiktigt gynna sportfiskets förutsättningar genom förbättringar i miljön. Bidragen från fiskevårdsfonden kan sökas av föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. De senaste åren har omkring 200 000 kr delats ut årligen, men under Sportfiskarnas 100-årsjubileum 2019 delades totalt 460 000 kr ut till olika fiskevårdsinsatser runt om i landet. Sista datum för ansökan 2020 är 1 mars.

– Det ideella arbete som läggs ner runt om i landet på olika fiskevårdsprojekt är oerhört värdefullt. Genom Sportfiskarnas fiskevårdsfond, kan vi vara med och stötta med pengar till utgifter för till exempelvis material, redskap, och resor, säger Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare Sportfiskarna.

Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som exempelvis biotopvård i vattendrag och längs kusten samt restaurering av fiskvandringsvägar. Bidrag har även lämnats till inventering, märkningsförsök, utbildning och information.

– Vi hoppas på många bra projekt. Ansökan behöver inte vara komplicerad och förbundet hjälper gärna till med tips och råd. Under 2020 kommer vi att kunna dela ut 200 000 kr säger Anders Karlsson.

Ansökan till Fiskevårdsfonden görs enklast via vårt digitala ansökningsformulär på denna länk men det går även att skicka in en pappersansökan till:

Sportfiskarna Region syd
Skruvgatan 5
211 24 Malmö

Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse
Genom Sportfiskarna har man även möjlighet att söka pengar från två ytterligare fonder kopplat till fiskevård och forskning. Abu Garcia Fiskevårdsfond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.
Ansökan för 2020 ska vara inlämnad senast 1 mars för samtliga bidrag
Information om villkor för att söka och vad en ansökan bör innehålla finns på denna länk. Här hittar du även information om de två andra fonderna.

Frågor om Fiskevårdsfonden besvaras av:
Julius Jarving Ohlsson
0700-20 90 55    
julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv