Svenskt Friluftsliv söker kommunikatör och projektledare

friluftsliv
Foto: Bengt Olsson

Förberedelserna är igång inför Friluftslivets år 2021. I samband med detta söker nu Svenskt Friluftsliv efter en projektledare samt en kommunikatör.

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har och ger. Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan alla de organisationer och personer som vill delta. Strategin är att projektet ska genomföras så begreppet friluftsliv breddas till att handla om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats – hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete. Mot bakgrund av den förstudie som Svenskt Friluftsliv under 2018 tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket förberedelserna nu starta, därför söker Svenskt Friluftsliv en projektledare och en kommunikatör för Friluftslivets år 2021.

Läs mer om tjänsterna här: 

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |

Nyhetsarkiv