Svennedvadsån har fått en åtgärdsplan

Svennevadsån800pixfo...

En omgrävd sträcka i Svennevadsån, Örebro län. Foto: Sportfiskarna.

Svennevadsån har fått en åtgärdsplan för framtida fiskevårdsinsatser.

Sportfiskarna har tillsammans med Vaaka Naturkonsult och Skogsstyrelsen tagit fram en åtgärdsplan för Svennevadsån i Örebro län. Projektet finansierades av statliga medel och Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval. Hela ån biotopkarterades 2018 från utloppet i Sottern och upp till Tisaren. Ån har höga naturvärden men är i stort behov av åtgärder som vi hoppas kunna genomföra i framtiden. Åns reglering och alla rensade och omgrävda sträckor är de allvarligaste problemen som behöver ses över.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv