Havsöring och flodpärlmussla i Västra Götaland gynnas i fleråriga projekt

JackOlssoniSvartåbäc...Sportfiskarnas fiskevårdare Jack Olsson i Svartåbäcken. Foto: Sportfiskarna.

Sportfiskarnas Göteborgskontor har sedan 2013 arbetat med två projekt som fokuserat på öring och flodpärlmussla.
Många Bäckar Små (MBS) och Mer Unga Musslor i Strömmande vatten (MUMS) är två projekt som Sportfiskarna haft igång sedan 2013 och som avslutades 2019. Projekten har delvis varit finansierade av Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval samt statliga medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland. I de här projekten har fokus varit på målarterna öring och flodpärlmussla, vilket har inneburit restaureringar och utrivning av vandringshinder i vattendrag som Svartåbäcken och Hultabäcken.


Då de svenska stormusslorna är beroende av värdfiskar har Sportfiskarnas insatser för flodpärlmussa vanligtvis positiva effekter på lokala öringbestånd. MBS- och MUMS-projekten kommer att innebära ett positivt bidrag till havsöringsfisket på västkusten, eftersom flera havsöringsbäckar har restaurerats.

 

Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv