Fiskevård pågår i Ettaks strömmar, Tidan

Ettaksströmmar800pix...
Fiskevårdsarbete pågår i Ettaks strömmar, Tidan. Foto: Sportfiskarna.

Under de gångna åren har det utförts fiskevårdsinsatser i Ettaks strömmar, Tidan.

Sportfiskarna har hjälpt Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förbättra miljön i Natura 2000-området Ettaks strömmar, Tidan. Det har varit ett samarbetsprojekt med fiskeklubben Tärnan Tidaholms sportfiskeklubb. Projektet har pågått i några år och det startade med en biotopkartering för att kartlägga åtgärdsbehovet i ån inom Natura 2000-området. Det konstaterades att det saknas lekområden för öring, vilket också alla elfisken som gjorts i området visar med mycket låga tätheter av årsyngel av öring. Med anledning av det har ett gäng från Tärnan lagt ut ett antal kilo lekgrus i ån i år och nu hoppas vi att fisken ska hitta dit och leka. På grund av det låga antalet fisk i Natura 2000-området kommer det också göras ett försök att odla upp öring och sätta ut den i vår för att ytterligare stärka beståndet av öring. 
 

Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Miljö, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv