Biotopvård för öring i Önnarp/Nordsjöbäcken

Önnarp-Nordsjöbäcken...Rensad sträcka i Önnarp/Nordsjöbäcken. Foto: Sportfiskarna.
I ett samarbetsprojekt med EnviroPlanning håller Sportfiskarna på med ett biotopvårdsprojekt i ett biflöde till Ätran, högt upp i Ätrans avrinningsområde.

Bäcken som rinner från Nordsjön innehåller en av Västra Götalands läns finaste populationer av flodpärlmussla. Flodpärlmusslorna i bäcken reducerades kraftigt i och med torkan 2018. Syftet med projektet är att öka arealen lek- och uppväxtområden för öring, vilket även kommer att gynna flodpärlmusslorna. Projektet görs i nära kontakt med markägarna som är positiva till åtgärderna och måna om sin bäck. Tidigare i höstas genomfördes ett av markägarna uppskattat elfiske samt en undersökning av mussellarvsinfekterad fisk. Det fångades väldigt lite öring men de som fångades var alla infekterade av mussellarver, så det finns hopp för både fisk och musslor i Nordsjöbäcken.
 

Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv